Cieľ sa nedá dosiahnuť: chybové hlásenie kosačky Automower® s technológiou EPOS™

Hlásenie Cieľ sa nedá dosiahnuť môže znamenať problémy s vytváraním prepravných trás alebo zakázaných zón.

Časté príčiny:

  • Zakázaná zóna bráni kosačke dostať sa do častipracovnej oblasti. Uistite sa, že žiadna pracovná oblasť sa nenachádza za zakázanou zónou, čím by bola pre kosačku nedostupná.
  • Vytvorenie zakázanej zóny spôsobilo, že priechod je pre kosačku príliš úzky. Priechody musia mať šírku najmenej 1 m.
  • Zakázaná zóna sa prekrýva s prepravnou trasou a bráni kosačke v pohybe po nej. Uistite sa, že zakázané zóny a prepravné trasy sa neprekrývajú.
  • Posledný navigačný bod prepravnej trasy sa nachádza medzi nabíjacou stanicou a dokovacím bodom. Kosačka sa preto nemôže dostať do nabíjacej stanice. Posledný navigačný bod umiestnite pred dokovací bod, čím sa vytvorí priama línia pre vstup kosačky do nabíjacej stanice.
  • Šírka koridoru prepravnej trasy je menšia ako 2 m. V závislosti od tvaru alebo koncepcie trávnika môže prepravná trasa užšia ako 2 m brániť kosačke pohybovať sa po prepravnej trase a dostať sa do cieľa. Nastavte šírku koridoru prepravnej trasy na minimálne 2 – 5 m.

Dôležité:

  • Prepravné trasy treba vytvárať smerom od pracovnej oblasti k dokovaciemu bodu nabíjacej stanice. Ak prepravná trasa začína z dokovacieho bodu nabíjacej stanice a ide smerom do pracovnej oblasti, nebude to fungovať.
  • Pre každú pracovnú oblasť je potrebné vytvoriť samostatnú prepravnú trasu. Jedna prepravná trasa spájajúca rôzne pracovné oblasti nebude fungovať.

Viac podrobností o týchto problémoch a riešeniach k nim nájdete v sprievodcovi výrobkami.

Otvoriť sprievodcu výrobkami

Bolo tento článok užitočný?