Ako vyčistiť hlavicu vysokotlakového čističa

Pri používaní vysokotlakového čističa sa môže hlavica znečistiť a zablokovať.

Ak sa hlavica zablokuje, môže to viesť k prerušeniu prívodu vody a z výrobku nemusí vytekať voda.

Preto je dôležité z času na čas hlavicu vyčistiť.

Ako vyčistiť hlavicu vysokotlakového čističa

UPOZORNENIE: Predtým, než začnete vykonávať údržbu na výrobku, otočte vypínač do vypnutej polohy (0) a odpojte elektrickú zástrčku od zdroja napájania.

  1. Vyberte z výrobku malý čistiaci kolík.
  2. Vytiahnite hlavicu z pištole/rukoväti čističa.
  3. Vyčistite hlavicu pomocou čistiaceho kolíka.
Bolo tento článok užitočný?
Čítajte viac o
hlavicaúdržba