Ridery26. 3. 2024

Ako skontrolovať a vymeniť zapaľovaciu sviečku na kosačke so sediacou obsluhou

Ak chcete, aby kosačka so sediacou obsluhou optimálne fungovala, je potrebné dbať na to, aby bola zapaľovacia sviečka čistá a fungovala správne. Ak je zapaľovacia sviečka znečistená alebo poškodená, môžu sa vyskytnúť problémy so štartovaním kosačky alebo sa vám môže stať, že bude mať nižší výkon počas používania.

K tomu potrebujete:

 • handričku
 • kľúč na zapaľovaciu sviečku
 • oceľovú kefu
 • novú zapaľovaciu sviečku, ak je stará sviečka poškodená. Dbajte na to, aby ste používali správny typ zapaľovacej sviečky podľa modelu motora kosačky so sediacou obsluhou.

Ako skontrolovať a vymeniť zapaľovaciu sviečku:

 1. Otvorte kryt motora.
 2. Odstráňte kryt zapaľovacej sviečky a vyčistite plochu okolo zapaľovacej sviečky.
 3. Pomocou kľúča na zapaľovacie sviečky demontujte zapaľovaciu sviečku.
 4. Skontrolujte zapaľovaciu sviečku. Vymeňte ju, ak sú elektródy spálené alebo ak je izolácia popraskaná alebo poškodená.
 5. Ak zapaľovacia sviečka nie je poškodená, očistite ju oceľovou kefkou.
 6. Odmerajte vzdialenosť elektród a uistite sa, že je správna. Príslušné informácie o správnej vzdialenosti nájdete v návode na obsluhu. Môže sa líšiť v závislosti od modelu kosačky so sediacou obsluhou.
 7. Vzdialenosť medzi elektródami upravte ohnutím bočnej elektródy.
 8. Vložte zapaľovaciu sviečku späť a rukou ju otáčajte, kým nedosadne do svojho lôžka. UPOZORNENIE: Nesprávne utiahnuté zapaľovacie sviečky môžu spôsobiť poškodenie motora!
 9. Zapaľovaciu sviečku utiahnite kľúčom na zapaľovacie sviečky tak, aby bola podložka stlačená.
 10. Použitú zapaľovaciu sviečku utiahnite ešte o ďalšiu 1/8 otáčky a novú o ďalšiu 1/4 otáčky.
 11. Dajte späť pätku kábla zapaľovania. UPOZORNENIE: Nepokúšajte sa motor naštartovať, ak sú zapaľovacia sviečka alebo kábel zapaľovania odpojené!
Bolo tento článok užitočný?