Reťazové píly26. 3. 2024

Ako resetovať brzdu reťaze

Keď odstraňujete vodiacu lištu a reťaz, je dôležité nezabudnúť deaktivovať brzdu reťaze pred odmontovaním krytu spojky. Ak dôjde k odstráneniu krytu spojky, zatiaľ čo je brzda reťaze zatiahnutá, bude ju potrebné resetovať.

Ak sa kryt spojky ťažko nasádza naspäť, je pravdepodobné, že brzda reťaze je stále v polohe „zatiahnutá“.

V závislosti od modelu reťazovej píly existujú dva spôsoby, ako resetovať brzdu reťaze:

Ako resetovať brzdu reťaze pomocou nástroja

Dbajte na to, aby ste pri resetovaní brzdy reťaze používali ochranné rukavice.

  1. Aby ste brzdu resetovali, otočte článok nadoraz v smere hodinových ručičiek. Spodný článok má smerovať nadol.
  2. Po resetovaní brzdy reťaze môžete opätovne zmontovať reťazovú pílu.

Upozornenie! Pamätajte na to, že brzda reťaze je pod vysokým tlakom. Počas resetovania reťaze sa nepribližujte rukami ani prstami k reťazovému pásu.

Ako resetovať brzdu reťaze bez nástroja

  1. Odstráňte lištu a reťaz, čím sa proces uľahčí.
  2. Položte kryt na pílu, zadná časť krytu bude vytŕčať, pretože brzdový pás sa nachádza na hornej časti bubna spojky/hnacieho kolieska.
  3. Utiahnite matice vodiacej lišty iba rukou.
  4. Posuňte predný chránič ruky dopredu, položte ruku na časť krytu, ktorá sa prekrýva so spodnou časťou chrániča, a pritom tlačte chránič späť a uvoľnite brzdu reťaze.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, odporúčame vám obrátiť sa na svojho miestneho autorizovaného predajcu.

Bolo tento článok užitočný?