Ako pripraviť vysokotlakový čistič na skladovanie

Je dôležité pripraviť váš vysokotlakový čistič na skladovanie, aby bol v dobrom stave pre budúce použitie.

Jedným z najčastejších dôvodov, prečo sa vysokotlakové čističe kazia, je nesprávne skladovanie a zamrznutie počas zimných mesiacov.

Optimálne miesto na skladovanie vysokotlakového čističa je vo vnútri vo vykurovanom prostredí. Pre väčšinu ľudí to však nie je možné, preto je dôležité dodržiavať správne postupy pri príprave vysokotlakového čističa na skladovanie.

Ako pripraviť vysokotlakový čistič na skladovanie

 1. Zastavte výrobok a odpojte elektrickú zástrčku od zdroja napájania.
 2. Odpojte výrobok od zdroja vody.
 3. Skontrolujte, či je všetko príslušenstvo suché.
 4. Vložte rukoväť, predlžovací nadstavec, napeňovač a hlavice do svojich držiakov.
 5. Odpojte vysokotlakovú hadicu na vodu od rukoväti a naviňte vysokotlakovú hadicu na vodu na navíjací bubon.
 6. Umiestnite napájací kábel na držiak a upevnite popruh.
 7. Sklopte prepravnú rukoväť.

POZNÁMKA: Pamätajte, že niektoré časti vysokotlakového čističa sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho modelu.

Odstránenie prebytočného čistiaceho prostriedku z vysokotlakového čističa

Na vysokotlakovom čističi s voľným napeňovačom

 1. Odstráňte prázdnu fľašu s čistiacim prostriedkom a prepláchnite ju vodou. Pred uskladnením ju utrite suchou handričkou.
 2. Uistite sa, že je výrobok správne pripojený k zdroju vody.
  Pripojenie vysokotlakového čističa k zdroju vody
  Ako odvzdušniť vysokotlakový čistič
 3. Pripojte štandardnú hlavicu a spustite výrobok na 60 sekúnd, aby sa systém vyčistil od čistiacich prostriedkov.

Na vysokotlakovom čističi so zabudovanou nádržou

 1. Odstráňte prázdnu fľašu s čistiacim prostriedkom a prepláchnite ju vodou. Namontujte ju späť na výrobok.
  Pripojenie vysokotlakového čističa k zdroju vody
  Ako odvzdušniť vysokotlakový čistič
 2. Uistite sa, že je výrobok správne pripojený k zdroju vody.
 3. Pripojte štandardnú hlavicu a spustite výrobok na 60 sekúnd, aby sa systém vyčistil od čistiacich prostriedkov.

Odpojenie vysokotlakového čističa od zdroja vody

 1. Otočte vypínač do vypnutej polohy (0).
 2. Ak je výrobok pripojený k vodovodnému potrubiu, zatvorte ventil na vodovodnom potrubí.
 3. Ak je výrobok pripojený k vodovodnému potrubiu, odpojte záhradnú hadicu od vodovodného potrubia.
 4. Ak je výrobok napojený na otvorený zdroj vody, odoberte saciu hadicu zo zdroja vody.
 5. Stlačte a podržte stlačenú páčku vypínača, kým z hlavice neprestane vytekať voda.
 6. Odpojte záhradnú hadicu od prívodu vody na výrobku.
 7. Ak je výrobok napojený na otvorený zdroj vody, odpojte saciu hadicu.
 8. Zatlačte západku v smere rýchlospojky na pištoli/rukoväti a vytiahnite vysokotlakovú hadicu na vodu.
 9. Prepnite vypínač do zapnutej polohy (I) a nechajte výrobok bežať, kým z vysokotlakovej hadice na vodu nebude vytekať žiadna voda.
 10. Otočte vypínač do vypnutej polohy (0).
 11. Pred uskladnením výrobku nechajte pištoľ/rukoväť, predlžovací nadstavec a hlavice vyschnúť.

Utrite vysokotlakový čistič do sucha

Zotrite nečistoty a vlhkosť z hadice, príslušenstva a hlavnej časti výrobku.

Pred uskladnením sa uistite, či je všetko príslušenstvo suché, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

Uskladnite vysokotlakový čistič v suchom prostredí bez výskytu mrazov

Optimálne umiestnenie vysokotlakového čističa je v suchom prostredí.

Je dôležité vyhýbať sa vlhkým priestorom!

Bolo tento článok užitočný?