Ako optimalizovať inštaláciu robotickej kosačky Automower® pre strmé svahy

Automower in steep hill

Ak má váš dvor náročný, kopcovitý terén, je dôležité vybrať si model kosačky Automower®, ktorá je vhodná na takúto prácu. Ide o prvý krok, ktorý zabezpečí, že vaša robotická kosačka strmé stúpanie zvládne. Okrem toho je potrebné tiež prispôsobiť inštaláciu ohraničovacieho a navádzacieho kábla, správne sa starať o kosačku a používať správne príslušenstvo a nastavenia.

Aké strmé stúpanie zvládne moja robotická kosačka Automower®?

Ak máte strmé stúpania, vyberte si robotickú kosačku optimalizovanú na prácu na svahu. Bežné modely kosačky Automower® zvládajú sklon 25 – 50 %, v závislosti od modelu. Naše modely s pohonom všetkých kolies 435X AWD a 535 AWD zvládnu svahy so sklonom do úctyhodných 70 % (35˚), čo zodpovedá takzvanej „čiernej“ lyžiarskej zjazdovke. Pozrite si návod na obsluhu vašej kosačky Automower®, kde zistíte, aký sklon zvládne vaša robotická kosačka.

Ako vypočítať sklon svahu

Sklon (v %) sa počíta ako rozdiel vo výške v cm na každých 100 cm dĺžky. Napríklad: 15 cm / 100 cm = 15 %.

Ako uložiť ohraničovací kábel na strmý svah

Spôsob uloženia ohraničovacieho kábla na strmý svah sa líši podľa toho, či ide o štandardné modely alebo modely AWD (s pohonom všetkých kolies).

Štandardné modely Automower®

 • V rámci pracovnej oblasti robotická kosačka zvláda zóny so stúpaním do maximálneho garantovaného sklonu pre daný model. Strmšie zóny je potrebné oddeliť ohraničovacím káblom.
 • Neukladajte ohraničovací kábel naprieč svahom, ktorý je strmší ako 15 % (10 % v prípade modelov Aspire™ R4, 25 % v prípade modelov NERA), keďže hrozí, že robotická kosačka bude mať problém sa tam otočiť. Riziko je najvyššie vo vlhkom počasí, pretože kolesá sa môžu šmýkať na mokrej tráve.
 • Keď má časť vonkajšieho okraja pracovnej oblasti sklon vyšší ako 15 % (10 % v prípade modelov Aspire™ R4, 25 % v prípade modelov NERA), ohraničovací kábel je nutné položiť 20 až 35 cm pred úpätím svahu na rovný terén (vzdialenosť sa líši podľa modelu, konkrétne údaje nájdete v návode na obsluhu).
 • V prípade svahov pri verejnej komunikácii umiestnite okolo vonkajšieho okraja svahu bariéru s výškou najmenej 15 cm. Bariérou môže byť stena alebo plot.

Modely Automower® AWD (s pohonom všetkých kolies):

 • V prípade svahov so sklonom viac ako 50 % v rámci pracovnej plochy bude výrobok fungovať normálne. Udržujte odstup 1,5 m medzi ohraničovacím káblom a prekážkami, alebo medzi prekážkami.
 • V prípade svahov so sklonom v rozmedzí 50 až 70 % sa uistite, že sa na ňom nenachádzajú žiadne prekážky.
 • Odstup ohraničovacieho kábla od úpätia svahu musí byť 1,5 m.
 • V prípade svahov pri verejnej komunikácii umiestnite okolo vonkajšieho okraja svahu bariéru s výškou najmenej 15 cm. Bariérou môže byť stena alebo plot.

Ako uložiť navádzací kábel na strmý svah

Spôsob uloženia navádzacieho kábla na strmý svah sa líši podľa toho, či ide o štandardné modely alebo modely AWD (s pohonom všetkých kolies).

Štandardné modely Automower®

 • Na náročný svah položte navádzací kábel diagonálne, aby mala robotická kosačka Automower® optimálnu trakciu a tráva sa poškodzovala čo najmenej.
 • Odporúča sa, aby bol priestor bez prekážok, ako sú stromy, kamene alebo ostrovčeky.

Modely Automower® AWD (s pohonom všetkých kolies):

 • Navádzací kábel položte v priamke od úpätia svahu po jeho vrch, aby mala kosačka optimálnu trakciu a tráva sa poškodzovala čo najmenej.
 • Ak nie je možné vytvoriť priamku, uložte navádzací kábel diagonálne naprieč svahom.
 • Navádzací kábel neumiestňujte rovnobežne so svahom, ako je to zobrazené na obrázku. Môže to zvýšiť poškodenie trávnatej plochy.

Zvýšenie trakcie čistením kolies a pomocou terénnej súpravy

Pravidelne čistite kolesá od trávy mäkkou kefou. Ak sa na kolesách prichytí väčšie množstvo trávy, môže sa stať, že kosačka nedokáže svah správne vyjsť alebo zísť.

Pre väčšinu modelov je ako príslušenstvo k dispozícii tiež terénna súprava, vrátane ťažkých zadných kolies a kefy na kolesá, s ktorou dosiahnete vynikajúcu trakciu na trávnikoch na svahoch.

Automower® terrain kit

Prispôsobenie nastavení

Zapnutie ovládania na svahu

Väčšina modelov kosačiek Automower® disponuje funkciou ovládania na svahu. Keď je zapnutá, výkon kosačky sa na strmých svahoch zvýši. Tým sa znižuje poškodenie trávnika v blízkosti ohraničovacieho kábla na svahoch. Funkcia ovládania na svahu je pri predvolených nastaveniach z výroby zapnutá.

Nastavenie ovládania na svahu zmeníte na displeji kosačky otvorením položky Nastavenia > Ovládanie na svahu > Používať ovládanie na svahu.

Bolo tento článok užitočný?