Ako odmerať rozstup a šírku článku na reťazi reťazovej píly

Rozstup reťaze

Rozstup predstavuje vzdialenosť medzi:

  • nitmi na reťazi
  • zubmi hnacieho kolieska pohonnej jednotky
  • zubmi záberového kolieska vodiacej lišty

Rozstup reťaze je často uvedený na konci lišty, na vodiacom článku reťaze, v návode na obsluhu alebo na okraji ozubeného kolieska pohonu reťazovej píly.

Na reťaziach X-CUT je rozstup vyrazený na vodiacom článku.

Nižšie je uvedený príklad, kde 8 je rozstup reťaze a 5 je šírka článku, čo znamená, že rozstup je 3/8".

Rozstup je tiež často vyrazený na hnacom koliesku alebo bubne spojky reťazovej píly.

Ak si nie ste istí rozstupom reťaze, obráťte sa so žiadosťou o pomoc na najbližšieho predajcu.

Šírka článku

Šírka článku predstavuje hrúbku spodnej časti vodiaceho článku reťaze a šírku drážky vodiacej lišty.

Šírka článku je často uvedená na konci vodiacej lišty, ale môžete ju nájsť aj v návode na obsluhu.

Na reťaziach X-CUT je šírka článku vyrazená na vodiacom článku.

Nižšie je uvedený príklad, kde 8 je rozstup reťaze a 5 je šírka článku, čo znamená, že vodiaca drážka má šírku 0,058” = 1,5 mm.

Ak si nie ste istí šírkou článku, obráťte sa so žiadosťou o pomoc na najbližšieho predajcu.

Bolo tento článok užitočný?