Ako nastaviť šírku koridoru pri inštalácii kosačky Automower®

Pri sledovaní ohraničovacieho alebo navádzacieho kábla do nabíjacej stanice a z nabíjacej stanice alebo cez priechod sa robotická kosačka Automower® pohybuje v meniacej sa vzdialenosti od kábla, aby sa znížilo riziko vzniku stôp. Plocha popri kábli, ktorú robotická kosačka využíva, sa nazýva koridor.

Upozorňujeme, že keď sa kosačka pohybuje pozdĺž navádzacieho kábla v smere nabíjacej stanice, vždy sa pohybuje naľavo od navádzacieho kábla.

Vďaka funkcii Automatická detekcia priechodu sa šírka koridoru nastavuje automaticky, ale pri niekoľkých modeloch je možné nastaviť šírku koridoru manuálne, napríklad v prípade úzkeho priechodu, kde kosačka často uviazne.

Nastavenie šírky koridoru

Koridor ohraničovacieho kábla je oblasť vedľa ohraničovacieho kábla a navádzací koridor je oblasť vedľa navádzacieho kábla. Šírky koridoru, ktoré sú k dispozícii a dajú sa nastaviť, závisia od modelu kosačky Automower®, ktorý máte.

Šírku koridoru môžete nastaviť medzi 1 a 9. Výrobné nastavenie je 6 pre ohraničovací kábel a 9 pre navádzací kábel. Ak hodnotu nastavíte na 0, robotická kosačka prejde priamo stredom navádzacieho kábla.

Displej kosačky: Inštalácia > Rozšírené > Šírka koridoru

Automower® Connect: Viac > Nastavenia > Inštalácia > Šírka koridoru

Bolo tento článok užitočný?