Ako naštartovať nožnice na živý plot

Ak chcete, aby nožnice na živý plot optimálne fungovali, je potrebné ich naštartovať správnym spôsobom.

Ako naštartovať benzínové nožnice na živý plot

 1. Opakovane stláčajte pumpičku, kým sa nezačne plniť.
 2. Aktivujte sýtič.
 3. Zatiahnite, kým sa nevznieti palivo.
 4. Keď sa motor zastaví, deaktivujte sýtič.
 5. Zatiahnite a naštartujte motor.
 6. Pridávajte plyn, aby ste dosiahli štandardné otáčky.

Ako naštartovať nožnice na živý plot Aspire

 1. Odstráňte ochranný kryt zo žacieho ústrojenstva.
 2. Zatlačte nabitý akumulátor na miesto.
 3. Na zelenej obrazovke stlačte vypínač.
 4. Chyťte prednú rukoväť, aby ste deaktivovali zámok ovládania plynu.
 5. Chyťte zadnú rukoväť, aby ste deaktivovali zámok ovládania plynu.
Bolo tento článok užitočný?