Ako nainštalovať strojový snímač Husqvarna Fleet na použitie so službou Husqvarna Fleet Services™

S aplikáciou Husqvarna Fleet Services™ môžete strojový snímač Husqvarna Fleet upevniť k akémukoľvek zariadeniu, aby ste mali prehľad o jeho používaní a poslednej známej polohe. Nie je potrebné, aby bol pripojený samotný výrobok. Príslušné údaje sa ukladajú do vstavanej pamäte strojového snímača a prenášajú sa v teréne cez Bluetooth buď do aplikácie Husqvarna Fleet Services™ alebo do brány, alebo do aplikácie Husqvarna Fleet Services™ Gateway po návrate strojov späť na uskladnenie.

Aktivácia strojového snímača Husqvarna Fleet

 1. Odskrutkujte kryt strojového snímača pomocou špeciálneho nástroja a snímač vyberte.
 2. Vložte novú batériu. Indikátor LED troma krátkymi bliknutiami za sekundu signalizuje, že čaká na konfiguráciu.
 3. Spustite mobilnú aplikáciu alebo aplikáciu brány Husqvarna Fleet Services™.
 4. Uistite sa, že rozhranie Bluetooth je zapnuté a že má vaše zariadenie spoľahlivé internetové pripojenie.
 5. Aplikácia automaticky pripojí strojový snímač ku cloudovej službe Husqvarna Fleet Services™ a nastaví správny dátum a čas. Po pripojení bude indikátor LED dvoma krátkymi bliknutiami za sekundu signalizovať, že prebieha konfigurácia.
 6. Počkajte, kým strojový snímač nezačne blikať raz za päť sekúnd, čo signalizuje úspešnú aktiváciu.

Po aktivácii strojového snímača je pripravený na párovanie a montáž na stroj.

Párovanie strojového snímača Husqvarna Fleet s konkrétnym strojom

Strojový snímač Husqvarna Fleet je nutné spárovať s konkrétnym strojom, aby boli údaje odsledovateľné. Párovanie sa deje v mobilnej aplikácii Husqvarna Fleet Services™.

 1. V aplikácii ťuknite na položku Inventár a vyberte požadovaný stroj. (Ak stroj nie je pridaný do služby Husqvarna Fleet Services™, je potrebné začať tým, či už v mobilnej aplikácii alebo na webovom portáli.)
 2. Kliknite na možnosť Inštalovať snímač.
 3. Ťuknite na možnosť Skenovať QR kód a ak aplikácia požiada o povolenie na zhotovovanie fotografií a záznam videí, vyberte Prijať.
 4. Zoskenujte QR kód na zadnej strane strojového snímača pomocou fotoaparátu vo vašom zariadení. Uistite sa, že máte dostatok svetla, aby fotoaparát zachytil kód. Po zachytení kódu aplikácia automaticky pridá snímač k zvolenému stroju.

Údaje zozbierané strojovým snímačom budú odteraz prepojené s daným zariadením. Po aktivácii a spárovaní strojového snímača je pripravený na montáž na stroj.

Nájdenie vhodného miesta pre strojový snímač Husqvarna Fleet

 1. Uistite sa, že strojový snímač je aktivovaný a spárovaný (pozri vyššie).
 2. Okolo strojového snímača umiestnite podložku na ochranu proti vibráciám.
 3. Zatlačte strojový snímač na miesto, otvor na snímači zarovnajte s otvorom na puzdre. Možno bude potrebné pritlačiť väčšou silou, ale to je v poriadku, pretože strojový snímač je dosť odolný.
 4. Spustite stroj a držte anténu v blízkosti elektrického poľa motora. Nasmerujte anténu snímača smerom k elektrickému poľu motora. Dbajte na to, aby ste rukou nezakrývali anténu, pretože by to oslabilo signál.
  • V prípade benzínových výrobkov strojový snímač blikne jedenkrát na každú zaznamenanú iskru zapaľovania.
  • V prípade elektrických výrobkov bude strojový snímač svietiť neprerušovane.
 5. Skontrolujte silu signálu tým, že budete pohybovať strojovým snímačom v blízkosti a sledovať indikátor LED.
 6. Keď nájdete vhodnú polohu, strojový snímač bude blikať raz za sekundu.

Všeobecné usmernenia týkajúce sa umiestnenia

 • Vyberte takú polohu strojového snímača, aby neprekážal pri práci alebo manipulácii so strojom.
 • Na benzínových strojoch je najlepšie strojový snímač umiestniť tak, aby detegoval elektrický prúd, ktorý prechádza hrubými káblami do zapaľovacej sviečky.
 • Na elektrických strojoch sa dá nájsť viacero miest na dobré fungovanie snímača.
 • Na elektrických strojoch sa uistite, že máte dobrý signál pri plnom zábere spojky aj pri nízkom zábere spojky.

Upevnenie strojového snímača Husqvarna Fleet na stroj

Strojový snímač je možné upevniť pomocou trhacích nitov a obojstrannej lepiacej pásky alebo len pomocou obojstrannej lepiacej pásky.* Odporúča sa používať spojenie trhacích nitov a obojstrannej lepiacej pásky. Keď je strojový snímač upevnený k stroju, je pripravený sledovať používanie a polohu stroja.

  Trhacie nity

  1. Očistite povrch, kde chcete umiestniť strojový snímač.
  2. Upevnite pribalenú obojstrannú lepiacu pásku na zadnú stranu puzdra strojového snímača.
  3. Umiestnite strojový snímač na zariadenie.
  4. Vyvŕtajte diery na upevnenie krytu strojového snímača. Aby ste mali istotu, že počas vŕtania nedôjde k poškodeniu žiadneho z vnútorných dielov, môže byť potrebné zariadenie rozobrať. Aj keď ste si istí, že za krytom zariadenia na mieste, kde chcete vŕtať, je voľné miesto, odporúčame na vŕtačke použiť hĺbkový doraz, aby ste nezavŕtali príliš hlboko.
  5. Upevnite puzdro pomocou trhacích nitov cez ušká, alebo ušká spoločne so značkami odstráňte a vložte nity dovnútra a za strojový snímač.
  6. Založte kryt a utiahnite ho špeciálnym nástrojom.

  Obojstranná lepiaca páska

  1. Očistite povrch, kde chcete umiestniť strojový snímač.
  2. Upevnite pribalenú obojstrannú lepiacu pásku na zadnú stranu puzdra strojového snímača.
  3. Umiestnite strojový snímač na zariadenie.

  *Obojstranná lepiaca páska sa na videu vyššie nazýva dištančná. So strojovým snímačom je však pribalený len jeden druh dištančnej pásky, nie dva (ako je spomínané vo videu).

  Pomenovanie stroja

  Po namontovaní a nastavení strojového snímača a zariadenia vám ho odporúčame pomenovať, aby bolo ľahko rozpoznateľné v službe Husqvarna Fleet Services™, ako aj pridať nálepku na zariadenie s týmto menom.

  Predtým, než nálepku nalepíte na stroj, nezabudnite očistiť povrch. Použite nezmývateľné pero.

   Bolo tento článok užitočný?