Ako demontovať telo robotickej kosačky Automower® Aspire™ R4

Podľa týchto krokov môžete odstrániť vrchný kryt a telo kosačky Husqvarna Automower® Aspire™ R4, napríklad ak si vaša robotická kosačka vyžaduje dôkladné čistenie.

Očistite nečistoty a trávu

Pred demontážou robotickej kosačky z výrobku očistite všetky nečistoty a pokosenú trávu.

Odstráňte vrchný kryt

  1. Stlačte tlačidlo STOP.
  2. Vypnite výrobok stlačením vypínača na 3 sekundy.
  3. Nadvihnite vrchný kryt za prednú časť a odstráňte ho.

Demontáž tela

  1. Odstráňte nástroj na údržbu z tela výrobku.

  1. Jednou rukou podržte zadné koleso.
  2. Druhou rukou nájdite dve svorky (A a B na obrázku nižšie) v otvore v zadnej časti výrobku. Odtlačte svorky od seba a súčasne zdvíhajte telo výrobku

  1. Zatlačte nástroj na údržbu do dvoch otvorov, čím sa uvoľní telo výrobku.

  1. Odstráňte telo výrobku.

Nainštalujte telo a vrchný kryt

  • Zarovnajte telo s podvozkom a zatlačte ho na miesto.
  • Zarovnajte vrchný kryt s otvormi v tele výrobku a zatlačte ho na miesto.

Kliknite sem a zistite, ako čistiť robotickú kosačku Automower®.

Ak potrebujete individuálnu pomoc s robotickou kosačkou Automower®, obráťte sa na svojho miestneho predajcu značky Husqvarna.

Bolo tento článok užitočný?