1/4
Inštalácia robotickej kosačky

Referenčná stanica EPOS HUSQVARNA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popis výrobku

Spracováva signály RTK-GNSS medzi výrobkami a satelity. Jedna inštalácia môže komunikovať s niekoľkými jednotkami EPOS. Pracovná plocha až do polomeru 500 metrov.