Service Photos

Kas įtraukta į „Husqvarna“ garantinę priežiūrą?

Garantiniu laikotarpiu „Husqvarna“ garantinė priežiūra taikoma medžiagos arba gamybiniam brokui, jei įrenginys naudojamas įprastai. Garantiniu laikotarpiu „Husqvarna“ nemokamai suremontuoja arba pakeičia medžiagos arba gamybinį broką turinčius gaminius arba gaminių dalis, jei gaminys naudojamas ir prižiūrimas įprastai.

Catalogue 2015 News CLG MASTER
Kaip gauti „Husqvarna“ garantinę priežiūrą
Prireikus garantinės priežiūros, reikia nedelsiant nustoti naudoti gaminį ir grąžinti visą įrangos rinkinį prekybos atstovui, iš kurio jį įsigijote, arba įgaliotam „Husqvarna“ techninės priežiūros centrui, kurį rekomenduoja prekybos atstovas.
Automower Service
Sąlygos
Gaminį būtina grąžinti su patikimu įsigijimo įrodymu, įskaitant užpildytą garantinę kortelę, sąskaitą-faktūrą arba kasos kvitą, kuriame nurodyta įsigijimo data, modelio numeris, serijos numeris ir prekybos atstovo vardas bei adresas.
Automower Connect 435X AWD
Internete prieinama informacija
Jei gaminys yra užregistruotas, informaciją apie jo įsigijimą galima rasti internete. Tačiau su registruotu gaminiu vis tiek reikia pateikti įrodymą apie jo įsigijimą.
Chainsaw 560 XP
Registravimas
„Husqvarna“ rekomenduoja visiems klientams užregistruoti įsigytus gaminius internetu. Taip pat galite paprašyti įgalioto „Husqvarna“ prekybos atstovo užregistruoti gaminį įsigijimo vietoje.
Užregistruokite savo gaminį
Service Handheld
Negarantinė priežiūra
„Husqvarna“ arba įgaliotam „Husqvarna“ prekybos atstovui nustačius, kad brokui arba gedimui netaikoma teisėta garantija, įgaliotas prekybos atstovas mokamai sutaisys gaminį, pasitelkęs išsamų išmanymą ir naudodamas originalias dalis.