Mokomoji medžiaga ir vadovai

Mūsų 7 geriausi patarimai, norint saugiai ir efektyviai genėti šakas

Dirbant su grandininiu pjūklu medžio šakų genėjimas paprastai atima daugiausiai laiko ir pastangų. Kitaip tariant, galite daug išlošti išmokę gerą darbų atlikimo techniką.

Jei jūs esate pradedantysis genėjimo darbuose, turėtumėte būti susipažinę su darbo grandininiu pjūklu sauga ir dirbti lėtai bei metodiškai, iš lėto didindami tempą. Ir visada atminkite – jei jums pradeda skaudėti nugarą, tai gali reikšti, kad jums reikia keisti naudojamą techniką. Pateikiame keletą pagrindinių taisyklių, skirtų norint saugiai ir efektyviai atlikti medžio genėjimo darbus.

1. Tinkamas aukštis

Geriausias darbinis aukštis genėti medžio šakas yra tada, kai medis yra tarp jūsų juosmens ir kelių. Geriausią darbinį aukštį galite pasiekti nuleisdami medį ant kitų nuleistų medžių, rąstų, akmenų ar vietovės iškilumų. Atminkite, kad sulenkti reikia kelius, o ne nugarą!

2. Stabilumas ir saugumas

Tvirtai stovėkite pražergtomis kojomis kairėje kamieno pusėje, pasisukę į kamieną 45° kampu. Dirbdami laikykite pjūklą arti savęs ir išlaikykite tvirtą stovėseną abiem kryptimis. Pasirūpinkite, kad genint pasiektumėte reikiamas vietas ir reikėtų kuo mažiau perstatinėti kojas.

3. Laikykite nuleistą

Norint išvengti nelaimingų atsitikimų, svarbu nekelti grandininio pjūklo nuo kamieno daugiau, nei būtina. Kaip įmanoma mažiau nešiokite grandininį pjūklą ir venkite jį naudoti kaip svertą, dėdami pjūklo korpusą ant kamieno ar savo kojos. Jei naudosite trumpą kreipiamąją juostą (13–15 col.), genėjimas bus lengvesnis ir efektyvesnis.

Chainsaw 550 XP

4. Kontroliuojami judesiai

Kai perstatote kojas, visada laikykite kreipiamąją juostą kitoje kamieno pusėje. Kai judate, grandinė neturi suktis. Kai einate trumpą atstumą ir nešate pjūklą, laikykite jį už abiejų rankenų – niekada nelaikykite tik už galinės rankenos. Jei einate ilgesnį atstumą, turite įjungti grandinės stabdį ir nešti pjūklą laikydami jį už priekinės rankenos.

5. Saugokitės atatrankos

Nepjaukite medžių pjovimo juostos galu. Genint šakas jūsų nykščiai ir pirštai visada privalo būti apkabinę rankenas. Naudokite prie medžio matmenų pritaikyto ilgio kreipiamąją juostą.

6. Venkite suspaudimų

Nustatykite, kaip šakos yra įtemptos, ir pjaukite jas iš kitos jų pusės, kad pjovimo juosta nebūtų prispausta šakos svorio. Jei nesate tikri, šaką pjaukite palaipsniui nuo išorinės šakos dalies link kamieno.

7. Prieš šalindami šakas, įjunkite stabdį

Dešine ranka patraukę šakas ir malkas, grandininį pjūklą atremkite į kamieną. Pirma atleiskite akceleratorių, jo užraktą, tuomet įjunkite grandinės stabdį. Jei grandininiame pjūkle įdiegta „TrioBrakeTM“ sistema, bus dar lengviau įjungti grandinės stabdį prieš pašalinant šakas.

Pjovimas į apačią, kai grandinė traukia pjūklą link kamieno, dar vadinamas pjovimu traukiant grandinę. Pjovimas iš apačios, kai grandinė stumia pjūklą link jūsų, vadinamas pjovimu stumiant grandinę.

Skirtingų kamieno pusių genėjimas
 1. Kai genite dešiniąją pusę, stovėkite kairėje kamieno pusėje. Dešinėje pusėje leiskite
  pjūklui remtis į kamieną kreipiamąja juosta. Pjaukite stumdami arba traukdami grandinę.
  Atremkite dešinę koją į kamieną, kad geriau palaikytumėte pusiausvyrą.
 2. Kai genite šakas viršutinėje dalyje, leiskite kreipiamajai juostai remtis į kamieną. Pjaukite stumdami grandinę. Įremkite dešinę koją
  į pjūklo korpusą. Pjaukite iš apačios, kad grandinė bandytų stumti pjūklą link jūsų.
  Toks pjovimo būdas vadinamas pjovimu stumiant grandinę.
 3. Kai genite šakas kairėje pusėje, pjūklą laikykite tarp kamieno ir vienos kojos. Pjaukite traukdami arba stumdami grandinę.
Sužinokite ir atraskite

Sužinokite daugiau apie miškininkystę ir profesionalią medžių priežiūrą

Skaityti straipsnius

Rekomenduojami gaminiai

(17)