Forest
Teisinė informacija

Rankai ir plaštakai tenkanti vibracija

Pagrindas

EB – direktyvoje 2002/44/EB nurodyti minimalūs reikalavimai darbuotojų apsaugai nuo pavojaus jų sveikatai ir saugumui, kylančio ar galinčio kilti dėl mechaninės vibracijos poveikio.

Vibracijos poveikis apskaičiuojamas pagal standartizuotą 8 val. kasdienio poveikio vertę A(8). Nustačius A(8) vertę, ji turėtų būti palyginta su poveikio veiksmo ir apribojimų vertėmis. Direktyvoje nurodyti minimalūs reikalavimai, tačiau svarbu peržiūrėti kiekvienos šalies teisės aktus ir pasitikslinti, ar juose nenustatytos griežtesnės poveikio vertės.

Priklausomai nuo kasdienio poveikio veiksmo vertės (EAV) ir kasdienio poveikio apribojimo vertės (ELV), darbdavys privalo imtis atitinkamų veiksmų, kad būtų kontroliuojamas vibracijos poveikis.

Poveikio veiksmo vertė (EAV)

Jei operatorių veikia vibracija A(8), viršijanti EAV 2,5 m/s², darbdavys privalo atlikti darbo rizikos vertinimą ir įgyvendinti kontrolės priemones. Daugiau informacijos žr. direktyvoje 2002/44/EB ir šalies teisės aktuose.

Poveikio ribinė vertė (ELV)

Bet kuriuo atveju darbuotojų neturėtų veikti didesnė jėga nei ELV (5,0 m/s²).

Vadovas

A(8) < 2,5 m/s².
Per dieną patiriamas vibracijos poveikis mažesnis nei leistinas veikimo lygis. Nereikia imtis priemonių poveikiui mažinti.

A(8) = 2,5–5,0 m/s²
Vibracijos poveikis per dieną viršija leistiną veikimo lygį. Išaugęs pavojus operatoriui susirgti vibracijos sukeliamomis ligomis. Žr. „Husqvarna“ rekomendacijas ir direktyvą 2002/44/EB, jei reikia informacijos, kaip sumažinti vibracijos poveikio keliamus pavojus.

A(8) > 5,0 m/s²
Per dieną patiriamas vibracijos poveikis viršija poveikio ribinę vertę. Sutrumpinkite darbo laiką ir (arba) naudokite mažiau vibruojančią įrangą.

Rekomenduojami veiksmai, mažinantys vibracijos poveikį

Naudokite tik tokius įrankius su varikliais, kurie pasižymi maža vibracija. Ši rekomendacija turėtų būti laikoma pačia svarbiausia. Duomenis apie vibraciją dažnai galite rasti gamintojo techninėje informacijoje.

Sutrumpinkite įrankio naudojimo laiką. A(8) vertė įvertina vibraciją ir poveikio trukmę, todėl visada galite sutrumpinti darbo laiką.

Įrenginio priežiūra ir techninė priežiūra. Vadovaukitės gamintojo rekomendacijomis. Ypač svarbu atlikti pjovimo įrangos ir besisukančių elementų techninę priežiūrą, nes jie dildami gali išsibalansuoti.