Forest
Teisinė informacija

Naudojimo sąlygos

Bendroji dalis

Ši interneto svetainė ir bet kurios pavaldžios jos interneto svetainės (kartu toliau – „Svetainė“) yra skelbiamos ir palaikomos „Husqvarna AB (publ)“ / „GARDENA GmbH“ arba jos grupės bendrovių, padalinių arba skyrių (kartu toliau – HUSQVARNA). Jūsų naudojimuisi interneto svetaine taikoma teisiškai įpareigojanti sutartis su HUSQVARNA (toliau – „Sutartis“). Naudodamiesi interneto svetaine jūs pripažįstate, kad perskaitėte, supratote ir sutikote su terminais ir sąlygomis bei kitais susijusiais dokumentais.

Licencija

Atsižvelgdama į šios sutarties terminus ir sąlygas, HUSQVARNA suteikia neišskirtinę ribotą teisę gauti, naudoti ir rodyti šią svetainę ir joje esančią medžiagą. Jūs sutinkate jokiu būdu netrikdyti ar nebandyti trikdyti svetainės darbo.

HUSQVARNA leidžia jums žiūrėti ir atsisiųsti informaciją (toliau – „Medžiagą“), esančią svetainėje, tik asmeniniam nekomerciniam naudojimui. Šis leidimas nėra medžiagos ir medžiagos kopijų pavadinimų perdavimas, todėl jam taikomi šie apribojimai: 1) privalote ant visų atsisiųstos medžiagos kopijų išsaugoti visas autorių teisių ir kitas nuosavybės žymas, esančias medžiagoje; 2) jokiu būdu negalite medžiagos keisti, kopijuoti ar viešai demonstruoti, naudoti, platinti ar kitaip naudoti ar perduoti jokiais viešais ar komerciniais tikslais; 3) privalote neperduoti medžiagos jokiam kitam asmeniui, nebent perspėtumėte juos ir jie prisiimtų pareigas, kylančias iš šių naudojimo terminų ir sąlygų. Jūs sutinkate laikytis visų papildomų apribojimų, rodomų svetainėje, nors jie gali keistis. Šios svetainės, įskaitant visą medžiagą, autorių teisės yra saugomos pasauliniais autorių teisių įstatymais ir sutarčių nuostatais. Naudodami šią svetainę jūs sutinkate laikytis visų pasaulinių autorių teisių įstatymų ir saugoti medžiagą nuo neteisėto kopijavimo. HUSQVARNA jums nesuteikia jokių išreikštinų ar numanomų teisių į jokius patentus, konstrukcijas, prekių ženklus, autorių teises ar teisės naudotis slaptais dokumentais.

Naudotojo garantijos

Jūs garantuojate, kad naudosite svetainę pagal šią Sutartį, įskaitant įstatymus ir sutarties nuostatus, ir kad laikysitės visų esamų ir būsimų svetainės politikų ir taisyklių. Sutinkate, kad nenaudosite svetainės šiems tikslams: (a) brukalams ir nepageidaujamam turiniui platinti; (b) apsimetinėti HUSQVARNA atstovu ar kuo nors kitu, ar leisti trečiosioms šalims apsimetinėti jumis; (c) klastoti antraštes ar kitaip manipuliuoti informacija, siekiant paslėpti turinio, siunčiamo per svetainę, kilmę; (d) iškreipti jūsų sąsają su asmeniu ar subjektu; (e) veikti būdu, kuris neigiamai veiktų kitų naudotojų galimybę naudotis svetaine; (f) užsiimti veikla, pažeidžiančia įstatymus; (g) publikuoti ar perduoti medžiagą, kuriuo nors būdu pažeidžiančią kitų teises, arba kuri yra neteisėta, užgauli, šmeižikiška, vulgari ar kitaip atgrasi, arba kurioje yra gaminių ar paslaugų reklamos ar prašymų; (h) rinkti ar saugoti asmeninę informaciją apie kitus naudotojus, nebent tai leistų patys naudotojai.

Privatumas

Informacijos apie HUSQVARNA privatumo praktikas, apie tai, kaip renkame ir tvarkome jūsų asmens duomenis ir kaip saugome jūsų privatumą, rasite HUSQVARNA privatumo politikoje Naudodamiesi šia Svetaine sutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų naudojami pagal HUSQVARNA privatumo politiką.

Pakeitimai

HUSQVARNA pasilieka teisę savo nuožiūra keisti, koreguoti, pildyti ar pašalinti bet kurią visos ar dalies sutarties dalį bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo. Šios sutarties pakeitimai įsigalioja juos paskelbus svetainėje. Jei naudositės svetaine po to, kai bus paskelbti kokie nors sutarties pakeitimai, bus laikoma, kad su jais sutinkate.

HUSQVARNA nėra teisiškai saistoma šia Sutartimi ir pasilieka visas juridines teises, susijusias su tokiu neatitikimu. 

Intelektinės nuosavybės teisės

Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad visos svetainės intelektinės nuosavybės teisės (įskaitant, bet neapsiribojant autorių teisėmis, patentais, patirtimi, konfidencialia informacija, duomenų bazių teisėmis ir teisėmis į registruotus ar neregistruotus prekių ženklus ir konstrukcijas) priklauso HUSQVARNA ar jos licencijų išdavėjams. Geras vardas ir intelektinės nuosavybės teisės, kylančios dėl tokios intelektinės nuosavybės naudojimo, priklauso įmonei HUSQVARNA.

Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad neturite ir niekas šioje Sutartyje jums nesuteikia teisės naudoti HUSQVARNA prekių ženklus, prekių pavadinimus, techninės priežiūros ženklus, logotipus, domenų pavadinimus ar kitas prekių ženklų savybes.

Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia informacija, neprašyti pasiūlymai, idėjos ar kiti pareiškimai nebus laikomi konfidencialia informacija ar kieno nors nuosavybe. Siųsdami bet kokią informaciją ar medžiagą, išskyrus patento informacijos deklaraciją, kaip aprašyta „Husqvarna“ neprašytų idėjų traktavimo politikoje, suteikiate HUSQVARNA neribotą, neatlygintiną, negrąžinamą ir pasaulinę licenciją naudoti, kopijuoti, rodyti, vykdyti, keisti, perduoti ir platinti šią medžiagą ar informaciją, o taip pat sutinkate, kad HUSQVARNA gali laisvai naudoti idėjas, koncepcijas, patirtį ar technologijas, kurias persiunčiate mums bet kokiu tikslu. Jei reikia daugiau informacijos, žr. HUSQVARNA neprašytų idėjų traktavimo politiką.

Programinė įranga

Bet kokios programinės įrangos, kuri šioje svetainėje pateikiama atsisiųsti (toliau – „Programinė įranga“), autorių teisės priklauso HUSQVARNA ir (arba) jos tiekėjams.

Programinės įrangos naudojimą reglamentuoja galutinio naudotojo licencinės sutarties, pridedamos prie programinės įrangos (toliau – „Licencinė sutartis“), jeigu tokia taikoma, sąlygos. Išskyrus atvejus, kai Licencinėje sutartyje nurodoma kitaip, Programinę įrangą gali atsisiųsti tik galutiniai naudotojai. Programinės įrangos atkūrimas ar platinimas kitiems, nei licencinėje sutartyje nurodytiems tikslams, gali užtraukti pinigines baudas ir baudžiamąją atsakomybę.

NEAPSIRIBOJANT TUO, KAS PASAKYTA ANKSČIAU, PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATKŪRIMAS AR KOPIJAVIMAS Į BET KOKĮ KITĄ SERVERĮ AR BET KOKIĄ KITĄ VIETĄ TOLESNIAM ATKŪRIMUI AR PLATINIMUI YRA GRIEŽTAI DRAUDŽIAMAS.

JEI PROGRAMINEI ĮRANGAI SUTEIKIAMA GARANTIJA, TAI TIK PAGAL LICENCIJOS SUTARTIES NUOSTATUS. IŠSKYRUS TAI, KAS GARANTUOJAMA LICENCIJOS SUTARTYJE, „HUSQVARNA“ NETAIKO PROGRAMINEI ĮRANGAI JOKIOS GARANTIJOS AR SĄLYGŲ, ĮSKAITANT VISAS NUMANOMAS GARANTIJAS IR PIRKIMO SĄLYGAS, TIKIMĄ KONKREČIAM TIKSLUI, PAVADINIMĄ IR NEPAŽEIDŽIAMUMĄ.

Trečiųjų šalių interneto svetainės

Jūsų patogumui svetainėje gali būti nuorodų į interneto svetaines, kurios priklauso ir yra prižiūrimos trečiųjų šalių. HUSQVARNA nestebi ir neperžiūri tokių trečiųjų šalių svetainių turinio, ji taip pat neatsako už tokių trečiųjų šalių interneto svetainių tikslumą ar patikimumą.

Išorinės nuorodos į interneto svetainę

Visas nuorodas į svetainę HUSQVARNA privalo patvirtinti raštu, išskyrus HUSQVARNA sutikimus į nuorodas, kuriose: (i) nuoroda yra tekstinė ir joje yra tik pavadinimas HUSQVARNA ir kurioje nėra jokių HUSQVARNA ar jos licencijų išdavėjams priklausančių prekių ženklų; (ii) nuoroda nukreipia tik į adresą www.husqvarna.com, bet ne į vidinius puslapius; (iii) naudotojui suaktyvinus puslapis rodomas visame ekrane, visiškai veikiančiame naršyklės lange, o ne rėmelyje, susietame su interneto svetaine; (iv) nuorodos išvaizda, padėtis ir kitos savybės nekuria netikro įvaizdžio, kad subjektas, jo veikla ar gaminiai yra susiję arba remiami bendrovės HUSQVARNA, taip pat kad nedaro žalos ir nemenkina reputacijos, susijusios su pavadinimu ir HUSQVARNA ar jos filialų prekių ženklais. HUSQVARNA pasilieka teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu panaikinti šį nuorodos sutikimą.

Numanomų garantijų išimtys

Nors dedamos visos pastangos, siekiant užtikrinti informacijos tikslumą ir šios svetainės buvimą, HUSQVARNA nėra už tai atsakinga. MEDŽIAGOJE GALI BŪTI NETIKSLUMŲ IR RAŠYBOS KLAIDŲ. „HUSQVARNA“ NEGARANTUOJA MEDŽIAGOS TIKSLUMO AR IŠBAIGTUMO BEI PATARIMŲ, NUOMONIŲ, TEIGINIŲ AR KITOS INFORMACIJOS, RODOMOS AR PLATINAMOS SVETAINĖJE, PATIKIMUMO. JŪS PATVIRTINATE, KAD, PASITIKĖDAMI TOKIA NUOMONE, PATARIMU, TEIGINIU, MEMORANDUMU AR INFORMACIJA, PRISIIMATE VISĄ RIZIKĄ. VISAS TURINYS PATEIKTAS „KOKS YRA“ IR „KOKS PRIEINAMAS“. „HUSQVARNA“ IŠREIKŠTINAI ATMETA BET KOKIUS SKUNDUS AR GARANTIJAS, IŠREIKŠTAS AR NUMANOMAS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT PIRKIMO GARANTIJOMIS AR TINKAMUMU KONKREČIAM TIKSLUI, NEPAŽEIDŽIAMUMU AR SVETAINĖS AR TURINIO VEIKIMU. „HUSQVARNA“ NEGARANTUOJA IR NEPRIIMA SKUNDŲ DĖL ŠIOS SVETAINĖS SAUGUMO. JŪS PATVIRTINATE, KAD ESATE INFORMUOTAS, JOG BET KOKIA SIUNČIAMA INFORMACIJA GALI BŪTI PERIMTA. „HUSQVARNA“ NEGARANTUOJA, KAD INTERNETO SVETAINĖJE AR SERVERIUOSE, KURIUOSE JI SAUGOMA, AR ELEKTRONINIUOSE RYŠIO DUOMENYSE, KURIUOS SIUNČIA „HUSQVARNA“, NĖRA VIRUSŲ AR KITŲ KENKĖJIŠKŲ ELEMENTŲ. VISI TOKIE SKUNDAI, GARANTIJOS IR SĄLYGOS YRA NETEIKTINOS, IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI ĮSTATYMAI DRAUDŽIA JŲ NETEIKTI. ŠIS NUMANOMŲ GARANTIJŲ NEĮTRAUKIMAS TAIKOMAS VISOMS TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖMS.

Šios svetainės informacijoje gali būti nuorodų arba kryžminių nuorodų į HUSQVARNA gaminius, paslaugas ir pan., kurie jūsų šalyje neskelbiami ar neparduodami. Negalima garantuoti tokios informacijos tikslumo, tuo labiau, kad tokia informacija gali būti keičiama, jai gali būti taikomi tam tikri reikalavimai ar pateikimo apribojimai, ir šios nuorodos jokiu būdu nereiškia, kad HUSQVARNA ketina pristatyti šiuos gaminius, paslaugas ir pan. jūsų šalyje. Išsamesnės informacijos apie gaminius, paslaugas ir pan., kurie pateikiami jūsų šalyje ir kuriuos galima užsisakyti, teiraukitės artimiausio prekybos atstovo. HUSQVARNA pasilieka teisę savo nuožiūra keisti, modifikuoti ir (arba) atšaukti gaminį, paslaugą ar pan. bet kuriuo metu ir be išankstinio perspėjimo.

Atsakomybės ribojimas

JOKIU ATVEJU „HUSQVARNA“ NEBUS ATSAKINGA UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ AR NETIESIOGINĘ ŽALĄ (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT ŽALA DĖL VERSLO, SUTARTIES, PAJAMŲ, DUOMENŲ, INFORMACIJOS PRARADIMO AR VERSLO NUTRAUKIMO), KILUSIĄ DĖL ŠIOS SVETAINĖS, JOS TURINIO AR DĖL ŠIŲ NUOSTATŲ NAUDOJIMO, AR NEGALĖJIMO JA NAUDOTIS, NET JEI „HUSQVARNA“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ. BE TO, ATSIŽVELGIANT Į ŠIUOS NUOSTATUS, „HUSQVARNA“ JOKIU ATVEJU NEBUS ATSAKINGA UŽ KLAIDAS, NETIKSLUMUS, PRALEISTĄ INFORMACIJĄ AR KITUS ŠIOJE SVETAINĖJE ESANČIOS INFORMACIJOS DEFEKTUS AR NESAVALAIKIŠKUMĄ IR NEAUTENTIŠKUMĄ. ŠIS ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS TAIKOMAS VISOMS TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖMS.

Jurisdikcijos pareiškimas

Šią svetainę iš savo biurų, esančių Švedijoje, valdo, naudoja ir administruoja bendrovė HUSQVARNA. HUSQVARNA neteigia, kad medžiaga, esanti šioje svetainėje, yra tinkama ir galima naudoti kitose vietose už Švedijos ribų. Naudotis svetaine teritorijose, kuriose svetainės turinys yra nelegalus, yra draudžiama. Jei svetaine naudojatės už Švedijos ribų, jūs atsakote už vietos įstatymų paisymą. Švedijos Karalystės įstatymai galioja šiai sutarčiai, bet nedaro įtakos jos atitikimui įstatymų reikalavimams. Stokholmo apygardos teismas, kaip pirmosios instancijos teismas, turi išskirtinę jurisdikciją dėl bet kokių ginčų, kilusių dėl šios sutarties.

Atnaujinta 2021-08-26.