1/1
Αξεσουάρ συσκευών πλύσης με υψηλή πίεση

Βαλβίδα αντεπιστροφής

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περιγραφή προϊόντος

Η βαλβίδα αντεπιστροφής εμποδίζει τον κίνδυνο επιστροφής νερού από τα πλυστικά υψηλής πίεσης στην πηγή πόσιμου νερού.