Automower®17.4.2024

Spiraali- ja pisteleikkaus Husqvarna Automower®-robottiruohonleikkureilla

Spiraalileikkaus ja pisteleikkaus ovat leikkuutoimintoja, jotka on suunniteltu pitkän ruohon nopeaan ja järjestelmälliseen leikkaamiseen. Toimintojen saatavuus vaihtelee leikkurin mallista riippuen. Osassa malleja on molemmat toiminnot ja toisissa on vain spiraalileikkaus.

Spiraalileikkaus vs. pisteleikkaus

Spiraalileikkaus on suunniteltu aktivoitumaan automaattisesti, kun leikkuri havaitsee käytön aikana alueen, jolla ruoho on pitkää. Pisteleikkaus taas vaatii leikkurin sijoittamisen halutulle alueelle ja manuaalisen aktivoinnin. Kun spiraali- tai pisteleikkaus on suoritettu, robottiruohonleikkuri jatkaa säännöllistä ruohonleikkuuta.

Spiraalileikkaus

Kun spiraalileikkaustoiminto on aktivoitu, terälevyn sensorit havaitsevat alueet, joilla ruoho on korkeampaa. Ruohonleikkuri vaihtaa sitten automaattisesti järjestelmälliseen spiraalikuvioon, jotta se voi leikata pitkää ruohoa sisältävän alueen nopeammin. Kun kyseinen alue on leikattu, leikkuri jatkaa automaattisesti nurmikon leikkaamista tavalliseen tapaan.

Spiraalileikkaustoiminto on saatavilla Automower®-malleissa, joissa on näyttö, mukaan lukien mallit, joissa on Automower® Access - hallintapyörä.

Valittavissa olevat tasot

Leikkurin herkkyyttä nurmikon korkeuden muutoksille voi säätää viiden eri spiraalileikkauksen tason avulla nurmikon kunnon mukaan: Matala-, Matala, Keskitaso, Korkea ja Korkea+. Spiraalileikkauksen herkkyysasetus määrittää, kuinka usein spiraalileikkaustoiminto aktivoituu. Korkea asetus tarkoittaa, että spiraalileikkaustoimintoa käytetään useammin, kun taas matala asetus tarkoittaa, että sitä käytetään harvemmin.

Käyttöolosuhteet

 • Spiraalileikkaustoiminto käynnistyy ainoastaan Pääalue-tilassa. Robottiruohonleikkuri ei aloita spiraalileikkausta Sivualue-tilassa.
 • Spiraalileikkaus ei käynnisty rinteissä, joiden kulma on jyrkempi kuin 15 %.
 • Spiraalileikkaus aktivoituu vain työalueilla, joilla on epäsäännöllinen leikkuukuvio.
 • Jos Automower®-robottiruohonleikkuri vaihtaa usein spiraalileikkaustilaan, se johtuu todennäköisesti siitä, että nurmikkoa ei leikata tarpeeksi usein tai tarpeeksi kauan. Näin siihen on jäänyt runsaasti alueita, joissa ruoho on pitkää. Voit korjata tämän tarkistamalla leikkuuaikataulun ja päivittämällä sen tarvittaessa.

Spiraalileikkauksen käyttöönotto

Noudata seuraavia ohjeita spiraalileikkaustoiminnon käyttöönottoon leikkureissa, joissa on näyttö:

 1. Käytä ruohonleikkurin valikkoa näytössä.
 2. Valikossa liikutaan nuolinäppäimillä ja OK-painikkeella: Asetukset > Spiraalileikkaus > Käytä spiraalileikkausta.
 3. Valitse haluamasi herkkyys.
 4. Poistu painamalla TAKAISIN-painiketta.

Jos ruohonleikkuri on varustettu hallintapyörällä, löydät spiraalileikkaustoiminnon Automower® Connect -sovelluksesta:

 1. Avaa Automower® Connect -sovellus.
 2. Valitse leikkuri.
 3. Napauta Lisää > Asetukset > Käyttö > Ota spiraalileikkaus käyttöön.
 4. Valitse haluamasi herkkyys.

Pisteleikkaus

Pisteleikkaustoimintoa käytetään myös sellaisilla ruoho-alueilla, joilla ruoho on pitkää. Toisin kuin spiraalileikkaustoimintoa käytettäessä, ruohonleikkuri on sijoitettava alueelle, jolla on ruoho on pitkää, ja toiminto on aktivoitava manuaalisesti. Ruohonleikkuri jatkaa automaattisesti leikkaamista toimintatilassa pää- tai sivualueella, kun pisteleikkaus on valmis.

Pisteleikkaustoiminto on saatavilla Automower®-robottiruohonleikkureissa, joissa on näyttö, sekä Automower® Access -hallintopyörällä varustetuissa ruohonleikkureissa.

 • Aseta leikkuri haluamallesi alueelle ja käynnistä pisteleikkaustoiminto.
 • Leikkuri tekee tällöin tiiviitä spiraalikuvioita. Kun pisteleikkaus on valmis, leikkuri jatkaa leikkuuta normaaliin tapaan.
 • Toimii seuraavilla alueilla: Pääalue ja sivualue
 • Toiminto on erityisen hyödyllinen huonekalujen tai muiden esineiden, kuten lasten trampoliinien, alta leikatessa.

Pisteleikkauksen käynnistäminen

Käynnistä pisteleikkaus noudattamalla seuraavia vaiheita:

 1. Aseta ruohonleikkuri alueelle, jossa on ruoho on niin pitkää, että se kaipaa pisteleikkausta.
 2. Paina Käynnistä leikkurin näytöllä ja valitse käyttötilaksi Pisteleikkaus.
 3. Sulje luukku.
Jos kaipaat henkilökohtaista apua robottiruohonleikkurisi käytössä, ota yhteys paikalliseen Husqvarna-jälleenmyyjään.
Oliko tästä artikkelista hyötyä?