Automower®8.2.2024

Mitä järjestelmällinen leikkuu tarkoittaa?

Järjestelmällinen leikkuu on ominaisuus, jonka avulla EPOS™-tekniikalla varustettu Automower®-robottiruohonleikkuri leikkaa ruohikon järjestelmällisesti samansuuntaisissa riveissä ja luo näin raitatehosteen nurmikolle.

Se on tällä hetkellä käytettävissä seuraavissa malleissa:

 • Automower® 320 NERA, 430X NERA ja 450X NERA, joissa on varusteenaEPOS™-tekniikka
 • Automower® 520 EPOS™ and 550 EPOS™
 • CEORA™

Järjestelmällisen leikkuun edut epäsäännölliseen leikkuuseen verrattuna

 • Se lisää työalueen kapasiteettia vähintään 50 prosentilla tyypillisillä pihanurmilla.
 • Avoimilla alueilla, kuten jalkapallokentillä ja muilla suurilla viheralueilla, työalueen kapasiteetti voi nousta jopa 100 prosentilla.
 • Se tarjoaa helpommin ennustettavissa olevia leikkuuaikoja määritetyille työalueille.
 • Se sisältää kolme erilaista leikkuukuviota: samansuuntainen, ruudullinen ja kolmio, ja luo raitatehosteen nurmikkoon.
 • Se mahdollistaa joustavan leikkuusuunnan valinnan, jolla voidaan varmistaa ruohon hyvä kunto ja alueen optimaalinen leikkuupinta-ala.

Kuviovaihtoehdot

Järjestelmällisessä leikkuussa on kolme kuviovaihtoehtoa:

 • Samansuuntainen kuvio: Ruohonleikkuri liikkuu nurmikolla samansuuntaisissa riveissä. Se aloittaa jokaisen leikkuukerran nurmikon tietystä kulmasta ja liikkuu samaan suuntaan luoden näin raidallisen kuvion nurmikolle.
 • Ruudullinen kuvio: Ruohonleikkuri leikkaa koko nurmikon yhteen suuntaan, ja seuraavalla kerralla se leikkaa 90 asteen kulmassa edelliseen leikkuuseen nähden. Se vaihtaa suuntaa leikkuukertojen välillä ja luo ruutukuvion nurmikkoon.
 • Kolmiokuvio: Ruohonleikkuri leikkaa koko nurmikon yhteen suuntaan, ja seuraavalla kerralla se leikkaa 60 asteen kulmassa edelliseen leikkuuseen nähden. Se vaihtaa suuntaa leikkuukertojen välillä ja luo kolmiokuvion nurmikkoon. Tällä kuviolla nurmikkoon jäävät raidat näkyvät heikommin kuin samansuuntaisessa tai ruudullisessa kuviossa.

Miten leikkuukuvio valitaan?

Valitse leikkuukuvio seuraavasti:

 • Avaa Automower® Connect -sovellus.
 • Siirry karttaosaan > Valitse alue > Valitse kuvio.
 • Voit määrittää kuvion suunnan asettamalla kaksi pistettä kartalle. Voit kiinnittää pisteet kartan olemassa oleviin reittipisteisiin kohdistaaksesi suunnan asennuskokoonpanon kanssa.
 • Valitse haluamasi kuvio: samansuuntainen, ruudullinen tai kolmio.

Järjestelmällinen vs. epäsäännöllinen leikkuu

Valinta järjestelmällisen ja epäsäännöllisen leikkuun välillä määräytyy nurmikon ominaisuuksien ja omien mieltymystesi mukaan.

Milloin kannattaa valita järjestelmällinen leikkuu?

 • Järjestelmällinen leikkuu sopii parhaiten tasaisille, avoimille alueille, joilla on vähän esteitä, kuten suurille pihoille, jalkapallokentille ja golfkentille.
 • Kun valitset tämän vaihtoehdon, saat raitatehosteen nurmikolle.

Milloin kannattaa valita epäsäännöllinen leikkuu?

 • Epäsäännöllinen leikkuu sopii nurmikoille, joilla on rinteitä, monimuotoisia työalueita ja alueita, joilla on paljon esteitä, kuten trampoliineja tai kukkapenkkejä.
 • Kun valitset tämän vaihtoehdon, saat tasaisen leikkuutuloksen, koska nurmikko leikataan tasaisesti joka suunnasta.

Järjestelmällisen ja epäsäännöllisen leikkuun yhdistäminen

Käyttäjä voi määrittää järjestelmällisen leikkuun nurmikon joillekin alueille ja epäsäännöllisen leikkuun toisille alueille.

Kun yhdistät järjestelmällisen ja epäsäännöllisen leikkuun pihallesi, ota huomioon seuraavat seikat:

 • Jos epäsäännöllisen työalueen leikkuu ajastetaan alkamaan ennen järjestelmällistä työaluetta, ruohonleikkuri alkaa leikata epäsäännöllistä työaluetta. Kun järjestelmällisen työalueen ajastettu aika alkaa, ruohonleikkuri siirtyy kyseiselle alueelle, lopettaa leikkaamisen ja palaa sitten epäsäännölliselle leikkuualueelle, kunnes aikataulun mukainen aika päättyy.
 • Jos epäsäännöllinen ja järjestelmällinen leikkuu on ajastettu alkavaksi samanaikaisesti, ruohonleikkuri alkaa leikata työalueella, jonka leikkaamisesta on kulunut pisin aika.

Miten järjestelmällinen leikkuu toimii?

Pihan kartoitus

Asennuksen jälkeen robottiruohonleikkuri luo leikkuureitin, joka perustuu ennalta valittuun leikkuusuuntaan, nurmikon muotoon ja tunnettuihin esteisiin, kuten saarekkeisiin ja poissuljettuihin alueisiin.

Leikkuun aloittaminen

Ruohonleikkuri aloittaa ruohonleikkurin valitsemasta nurmikon kulmasta. Sen jälkeen leikkuri jatkaa leikkuuta laskettuja reittejä pitkin ja jättää nurmikolle jokaisen leikkuukerran välillä pienen siirtymän, jolla se estää urien syntymisen ja varmistaa työalueen täyden leikkuun.

Leikkuuprosessin viimeistely

Leikkuri jatkaa leikkaamista, kunnes koko alue on saatu valmiiksi tai aikataulun mukainen aika päättyy. Ulkoreunalla tehtävä viimeistelyleikkuu varmistaa, että rajoille ja esteiden läheisyyteen ei jää leikkaamatonta ruohoa.

Järjestelmällinen leikkuu ja ajastaminen

Kun käytät järjestelmällistä leikkuuta, pidä nämä ajastusvinkit mielessä:

 • Ruohonleikkuri pysäköi itsensä, jos se saa työalueen valmiiksi ennen suunnitellun leikkuuajan päättymistä.
 • Jos alue ei valmistu yhden leikkuukerran aikana, ruohonleikkuri aloittaa seuraavan aikataulun mukaisen leikkuukerran siitä, johon edellinen kerta päättyi.
 • Jos nurmikkoa ei ole leikattu kokonaan yhden leikkuukerran jälkeen, pidennä ajastettua aikaa.
 • Jos samalle työalueelle on ajastettu toinen leikkuukerta samalle päivälle, leikkuri leikkaa alueen uudelleen.
 • Leikkuu keskeytyy, jos virtuaalikartta- tai kuvioasetuksia muutetaan tai jos työaluetta ei ole saatu valmiiksi 72 tunnin kuluessa.
 • Leikkuun etenemistä voi seurata Automower® Connect -sovelluksen kautta. Kun leikkuu on päättynyt, näyttöön tulee viesti ”Alueet valmiit”.

Järjestelmällinen leikkuu ja esteiden välttäminen

Kun järjestelmällinen leikkuu on käytössä ja ruohonleikkuri havaitsee odottamattoman esteen nurmikolla, se pysähtyy esteen eteen ja jatkaa leikkaamista suunnitellusti (keltaiset viivat alla olevassa kuvassa) välttäen alueen, jolla este sijaitsee. Esteen taakse jäävä alue jää leikkaamatta, kunnes ajastetun alueen muut osat on leikattu.

Kun suunniteltu alue on leikattu valmiiksi, ruohonleikkuri siirtyy leikkaamaan esteen taakse jäänyttä leikkaamatonta aluetta leikkuun viimeistelemiseksi (punaiset viivat alla olevassa kuvassa).

Huomaa, että kaikki leikkaamattomat alueet, joilla odottamattoman esteen ja virtuaalisen rajan välinen etäisyys on alle 1 metri, jäävät leikkaamatta.

Järjestelmällinen leikkuu: Tietoa ja vinkkejä

 • Jotta työalue tulee leikatuksi mahdollisimman kattavasti ja nurmikko pysyisi hyväkuntoisena, suosittelemaan vaihtelemaan leikkuusuuntaa. Näin varmistetaan, että kaikki nurmikon alueet leikataan tasaisesti ja pidetään hyväkuntoisena.
 • Jos nurmikolla on rinteitä, suosittelemme määrittämään kuvion suunnan suoraan ylöspäin kohti rinnettä nurmikon kulumisen estämiseksi.
 • Jos työalueella on esteitä, luo poissuljettuja EPOS™-alueita esteiden ympärille ja valitse eri suuntia sisältävä kuvio, jotta saat hyvät leikkuutulokset.

Ota yhteyttä paikalliseen Husqvarna-jälleenmyyjään, jos tarvitset apua Automower®-robottiruohonleikkurin asentamisessa tai käyttämisessä.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?