Automower®1.3.2024

Automower®-robottiruohonleikkurin asennuksen optimointi jyrkkiä rinteitä varten

Automower® jyrkässä mäessä

Jos sinulla on haastava ja mäkinen piha, on tärkeää valita tehtävään sopiva Automower®-malli. Tämä on ensimmäinen askel sen varmistamiseksi, että robottileikkurisi selviää jyrkistä rinteistä. Sen lisäksi sinun on asennettava raja- ja hakukaapelit parhaalla mahdollisella tavalla, ylläpidettävä leikkuria asianmukaisesti ja käytettävä oikeita lisävarusteita ja asetuksia.

Kuinka jyrkkiä rinteitä Automower®-leikkuri pystyy leikkaamaan?

Jyrkissä rinteissä on käytettävä rinteisiin optimoitua robottiruohonleikkuria. Automower®-vakiomallit selviytyvät kaltevuudeltaan jopa 25–50 prosentin rinteistä mallista riippuen. 435X AWD- ja 535 AWD -nelivetomallit selviytyvät kaltevuudeltaan jopa 70 prosentin (35 asteen) rinteistä, mikä vastaa mustaa laskettelurinnettä. Tarkista Automower®-mallisi käyttöohjekirjasta, miten kaltevasta rinteestä kyseinen malli selviytyy.

Kaltevuuden laskeminen

Kaltevuus (%) lasketaan senttimetrien korkeuserona jokaista 100 senttimetriä kohti. Esimerkiksi: 15 cm / 100 cm = 15 %.

Rajakaapelin sijoittaminen jyrkkään rinteeseen

Rajakaapelin sijoittaminen jyrkkään rinteeseen vaihtelee vakiomallien ja AWD-mallien välillä.

Automower®-vakiomallit

 • Robottiruohonleikkuri voi työskennellä alueilla, joilla on enintään kyseisen mallin taattu enimmäiskaltevuus. Jyrkemmät alueet on eristettävä rajakaapelilla.
 • Älä aseta rajakaapelia rinteeseen, jonka kaltevuus on yli 15 % (Aspire R4 -malleissa 10 % ja NERA-malleissa 25 %), sillä se saattaa aiheuttaa ongelmia robottiruohonleikkurin kääntyessä. Riski on suurin kostealla säällä, koska pyörät voivat luistaa märällä nurmella.
 • Kun työskentelyalueen ulkoreunan kaltevuus on yli 15 % (Aspire R4 -malleissa 10 % ja NERA-malleissa 25 %), rajakaapeli on asetettava 20–35 cm:n kokoiselle tasaiselle alustalle (etäisyys vaihtelee mallin mukaan, katso lisätietoja käyttöohjeesta) ennen kaltevan kohdan alkua.
 • Jos rinne on julkisen tien vieressä, aseta rinteen ulkoreunaan vähintään 15 cm:n korkuinen este. Voit käyttää esteenä seinää tai aitaa.

AWD Automower® -mallit:

 • Jos työalueella olevan rinteen kaltevuus on enintään 50 %, laite toimii normaalisti. Esteiden ja rajakaapelin välisen etäisyyden on oltava vähintään 1,5 metriä.
 • Jos rinteen kaltevuus on 50–70 %, varmista, ettei rinteessä ole esteitä.
 • Rinteen alaosan ja rajakaapelin välillä on oltava vähintään 1,5 metriä.
 • Jos rinne on julkisen tien vieressä, aseta rinteen ulkoreunaan vähintään 15 cm:n korkuinen este. Voit käyttää esteenä seinää tai aitaa.

Hakukaapelin asettaminen jyrkkään rinteeseen

Hakukaapelin asettaminen jyrkkään rinteeseen vaihtelee vakiomallien ja AWD-mallien välillä.

Automower®-vakiomallit

 • Aseta hakukaapeli viistosti jyrkkään rinteeseen, jotta Automower®-robottileikkurilla on paras mahdollinen pito ja ruoho kuluu mahdollisimman vähän.
 • On suositeltavaa varmistaa, ettei rinteessä ole esteitä, kuten puita, kiviä tai saarekkeita.

AWD Automower® -mallit:

 • Aseta hakukaapeli rinteen pohjalta rinteen huipulle suorassa linjassa, jotta leikkurilla on paras mahdollinen pito ja ruoho kuluu mahdollisimman vähän.
 • Jos suora linja ei ole mahdollinen, aseta hakukaapeli viistossa rinteen yli.
 • Älä aseta hakukaapelia samansuuntaisesti rinteen kanssa kuvan osoittamalla tavalla. Tämä lisää nurmikon kulumista.

Puhtaat pyörät ja maastosarja parantavat pitoa

Muista puhdistaa pyörät säännöllisesti ruohosta pehmeällä harjalla. Jos pyöriin on juuttunut paljon ruohoa, leikkuri ei välttämättä pysty liikkumaan rinnettä ylös ja alas halutulla tavalla.

Useimpiin malleihin on saatavana myös maastosarja (lisävaruste), joka sisältää raskaat takapyörät ja pyöräharjat, jotka takaavat erinomaisen pidon kaltevilla nurmikoilla.

Automower®-maastosarja

Asetusten säätäminen

Rinnehallinnan käyttöönotto

Useimmissa Automower®-malleissa on rinnehallinta-toiminto. Kun toiminto on käytössä, suorituskyky paranee jyrkissä rinteissä. Tämä vähentää nurmikon kulumista rinteessä lähellä rajakaapelia. Rinnehallinta on käytössä oletusasetuksena.

Voit muuttaa Rinnehallinta-asetusta valitsemalla leikkurin näytöstä Asetukset > Rinnehallinta > Rinnehallinnan käyttäminen.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?