HUGSI Biodiversity View Stockholm 2023

Monimuotoisuuskuilun umpeen kurominen

Kaupungistuminen muuttaa edelleen maailmaamme, mikä korostaa kaupunkiluonnon monimuotoisuuden säilyttämisen ja parantamisen tärkeyttä. 

Luonnon monimuotoisuutta koskeva Biodiversity Alert -ohjelma on osa HUGSI.green-aloitettamme. Se antaa kaupungeille mahdollisuuden määrittää alueita, joilla kaupunkiluonnon monimuotoisuutta on suojeltava ja kehitettävä.

Kaupungit voivat myös käyttää työkalua tunnistaakseen elintärkeitä yhteyksiä, joilla mahdollistetaan lajien siirtyminen näiden alueiden välillä.

Tarjoamamme tiedot ja kartat auttavat kaupunkeja ymmärtämään, mihin uusia yhdyskäytäviä kannattaa muodostaa. Näin kaupungit voivat keskittyä lisäämään kasvillisuutta alueille, joissa luonnon monimuotoisuutta voidaan edistää eniten.

Toimintasuunnitelma

Kaupunkisuunnittelijat voivat vaikuttaa kolmella tapaa:

  1. Kaupungin viheralueiden koko – yksinkertaisesti alueiden suuruus.
  2. Yhteydet – viheralueiden yhteys toisiinsa mahdollistaa lajien liikkumisen.
  3. Laatu – tiettyjen kasvi-, eläin- ja hyönteislajien erityisedellytykset tietyssä paikassa.

Kaupunkiluonnon monimuotoisuuden kartoittamiseksi on arvioitava kaupungin viheralueiden määrä ja laatu sekä se, missä määrin eri alueet ovat yhteydessä toisiinsa.  

 
Biodiversity at Harwell Science and Innovation Campus UK
Mitä suurempi viheralue, sitä parempi. Alueen pieneneminen heikentää luonnon monimuotoisuutta
Biodiversity Ladybug
Viheralueilla, jotka ovat mahdollisimman lähellä luonnontilaa, elää enemmän lajeja kuin ihmisten muokkaamilla alueilla.
City landscape image
Yhteyksien lisääminen ja esteiden vähentäminen edistää luonnon monimuotoisuutta, koska näin luodaan suurempi elintila monenlaisille lajeille.
Flower meadow 3

Kaupunkiluonnon monimuotoisuuden seuraaminen HUGSIn avulla

Olemme kehittäneet seuraavat uudet keskeiset tulosindikaattorit kaupunkiluonnon monimuotoisuuden potentiaalin mittaamiseksi. Ne tulevat kaikkien kaupunkien saataville osana HUGSI.green-aloitetta. Kaupunkien vuosittaisen seurannan avulla pystymme huomaamaan luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden alueiden katoamisen ja tärkeiden alueiden välisten yhteyksien katkeamisen. Seurannasta selviää seuraavat asiat: 

A. Viherpotentiaalin pisteytys – miten iso jalansija luonnolla on kaupungissa. 
B. Viheryhteyksien pisteytys – missä määrin luonnonmukaiset alueet ovat yhteydessä toisiinsa. 
C. Luonnon monimuotoisuuden pisteytys – viherpotentiaalin ja viheryhteyksien yhdistetty pistemäärä.

HUGSI Biodiversity Illustration 2023

Suojelua tai yhdistämistä kaipaavien alueiden tunnistaminen

Analyysin avulla kaupungit voivat kartoittaa haavoittuvia alueitaan, joissa viheralueiden väheneminen vahingoittaisi suhteettomasti paikallista ekosysteemiä, sekä määrittää alueet, joilla viheralueiden yhdistämiseen liittyvällä lisäkasvillisuudella olisi eniten myönteisiä vaikutuksia.