PRO Battery range 2024 incl. AM, Landscape

Elinkaariarviointi

Elinkaariarviointi on systemaattinen analyysi, jolla pyritään arvioimaan tuotteen tai palvelun mahdollisia ympäristövaikutuksia koko sen elinkaaren ajalta. Yksi elinkaariarvioinnin tuottamista tiedoista on tuotteen hiilijalanjälki, joka ilmoittaa tuotteen elinkaaren aikaiset suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt. 

Husqvarnalla on luotettavia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa teemme valittujen tuotteidemme elinkaariarviointeja. Käytetyt menetelmät ovat kansainvälisten standardien mukaisia, ja yleisluontoiset tiedot ovat peräisin yleisesti tunnustetuista inventaariotietokannoista ja yleisesti saatavilla olevasta kirjallisuudesta.

Elinkaariarvioinnissa vertaillaan toisiaan vastaavia sähkö- ja polttokäyttöisiä Husqvarna-tuotteita. Näillä tuotteilla on sama käyttötarkoitus, ja ne on suunniteltu käytettäviksi samanlaisissa olosuhteissa.

Husqvarna LCA modell robotics

Elinkaariarvioinnin keskeiset tekijät

Tuotteen hiilijalanjäljen laskennassa keskeisiä tekijöitä ovat seuraavat:

  • Materiaalien tuotanto 
  • Kuljetus 
  • Valmistus
  • Tuotteen käyttö
  • Käytöstä poistaminen (hävittäminen ja kierrätys)

Perusteellisen elinkaariarvioinnin avulla voimme verrata akkukäyttöisen Husqvarna-tuotteen ja vastaavan fossiilisia polttoaineita käyttävän Husqvarna-tuotteen ympäristövaikutuksia samanlaisissa käyttöolosuhteissa.

CEORA Infographics LCA

Lisätietoja elinkaariarvioinneistamme

Husqvarna CEORA™ 546 EPOS ™ -robottiruohonleikkuri

Elinkaariarvioinnissa vertaamme akkukäyttöistä Husqvarna CEORA™ 546 EPOS™ -robottiruohonleikkuria ja dieselkäyttöistä Husqvarna P525DX -etuleikkuria. Tuotteen koko elinkaaren kattava hiilijalanjälki on Husqvarna CEORA™ 546 EPOS™ -robottiruohonleikkurilla huomattavasti pienempi.*

* Näillä kahdella tuotteella on keskenään erilainen leikkaustapa. Vertailu perustuu skenaarioon, jossa leikkuukausi on 30 viikkoa vuodessa. Elinkaariarviointi (LCA) perustuu toiminnalliseen yksikköön, joka koostuu kahden keskikokoisen jalkapallokentän nurmikon leikkaamisesta (pinta-ala yhteensä 16 000 neliömetriä). Husqvarna CEORA™-leikkurin käyttövoimana on EU Mix -sähkö ja Husqvarna P 525DX -leikkurin käyttövoimana on tavallinen diesel. Tulos on ilmoitettu kausikohtaisena lämmityspotentiaalina (kg CO2e/kausi). Jos P 525DX käyttövoimana on biodiesel (HVO100), hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää vielä lisää.