Park
Tuotteet ja innovaatiot

Kaupunkien viheralueiden määrittäminen avaruudesta käsin

HUGSI.green tukee maailmankaupunkien kasvillisuuden lisäämistä tarjoamalla yli 60 eri maassa sijaitseville sadoille kaupungeille objektiivisen ja toistuvan viheralueiden määrityksen.

Viheralueet ovat kaupunkien keuhkoja. Ne parantavat ilmanlaatua ja auttavat tulvien ja sadeveden hallinnassa. Ne edistävät asukkaiden fyysistä ja henkistä terveyttä. Kaupungistumisen jatkuessa on tärkeää seurata harmaiden ja vihreiden alueiden välistä suhdetta kaupungeissa ja niiden ympäristössä.

Husqvarnan aloite juontaa juurensa vuoteen 2019, ja siitä on kasvanut arvostettu kaupunkien viheralueita koskevan aineiston lähde.

HUGSI.greenin avulla kaupungit voivat:

  • saada välitöntä tietoa viheralueiden perustasosta, jotta osataan asettaa sopiva tavoite kasvillisuuden lisäämiselle.
  • seurata kasvillisuuden lisäämisen vaikutuksia.
  • arvioida puiden latvuston kattavuutta ja löytää sopivia istutuspaikkoja.
  • löytää huonosti voivat viheralueet.
  • tunnistaa kasvillisuuteen vaikuttavat laaja-alaiset muutokset kaupunkiympäristössä. 

Tutustu kaupunkien viheralueita koskeviin tietoihin osoitteessa HUGSI.green