Automower®11-02-2024

Beskyt din Automower®-robotplæneklipper under tordenvejr

Med henblik på at reducere risikoen for beskadigelse af elektriske komponenter i din Automower®-robotplæneklipper og dens ladestation anbefaler vi, at alle forbindelser til ladestationen afbrydes (strømforsyning, afgrænsningskabel og guidekabler), hvis der er risiko for tordenvejr.

Generelle instruktioner

 1. Vip dækslet på ladestationen.
 2. Afbryd strømforsyningsstikket.
 3. Mærk kablerne for at lette gentilslutningen. Ladestationens tilslutninger er mærket med AR, AL og G1 (plus G2 og G3, hvis din model understøtter mere end ét guidekabel).
  Frakobl alle tilslutninger til ladestationen
 4. Frakobl alle kabler.
 5. Luk dækslet til ladestationen for at beskytte tilslutningerne mod regn.

For Automower® NERA-modeller

Se denne video, og følg de trin, der er beskrevet nedenfor, for at frakoble kablerne og strømforsyningen på Automower® NERA-modeller.

 1. Løft og vip forsigtigt toppen af ladestationen.
 2. Åbn lugen.
 3. Afbryd strømforsyningsstikket.
 4. Frakobl stikket til løkkekablet.
 5. Luk lugen, og vip toppen af ladestationen tilbage på plads.

EPOS™-referencestation

For at minimere risikoen for beskadigelse af referencestationens elektriske komponenter skal du frakoble strømforsyningen, hvis der er risiko for tordenvejr. Hvis der er en lynafleder i nærheden, skal du sikre, at referencestationen ikke installeres højere end lynaflederen.

Gentilslutningstrin efter et tordenvejr

Når tordenvejret har passeret:

 • Tilslut omhyggeligt alle kabler til ladestationen igen, og sørg for, at hvert kabel er korrekt tilsluttet i den angivne position.
 • Genopret strømforsyningen til referencestationen.

Kontakt din lokale Husqvarna-forhandler for at få personlig hjælp til din Automower®-robotplæneklipper.

Var denne artikel til hjælp?