„Husqvarna“ garantinės sąlygos

„Husqvarna Forest & Garden“ įmonė garantuoja visų „Husqvarna“ prekės ženklo gaminių veikimą ir nemokamai taiso ar pakeičia bet kurią dalį, kuri turi gamyklinių defektų, atsiradusių dėl netinkamo įrengimo ar sugedusių detalių, jei garantinio remonto darbai garantinio laikotarpio metu bus atliekami įgaliotose techninės priežiūros dirbtuvėse.

Gaminys garantiniam remontui priimamas iš pradinio pirkėjo, jei gaminys buvo naudojamas normaliomis sąlygomis, garantinio laikotarpio metu buvo atliekama techninė priežiūra, kartu pridedant pirkimo įrodymą. Jei nustatysite gaminio gedimą, prietaiso nebenaudokite ir iš karto kreipkitės į įgaliotą „Husqvarna“ prekybos atstovą. Pristatykite gaminį tokios būklės, kokioje jis buvo tuo metu, kai atsirado gedimas.

Garantinis laikotarpis

Naudotojams – 24 mėnesiai motoriniams gaminiams ir priedams.

Asmenims, naudojantiems gaminį komerciniais tikslais – 12 mėnesių motoriniams gaminiams ir priedams.