Mokomoji medžiaga ir vadovai

Kaip sumontuoti pjovimo agregatą ant profesionalaus „Husqvarna“ traktoriuko su priekyje esančiais peiliukais

Dėl profesionalaus „Husqvarna“ traktoriuko su priekyje esančiais peiliukais lankstumo jį lengva pritaikyti reikiamam darbui arba naujo sezono darbams.

Pjovimo agregato montavimo vadovas
 1. Mašina važiuokite prie pjovimo agregato.
 2. Nuleiskite kėlimo svirtis ant pjovimo agregato tvirtinimo taškų. Įspėjimas! Įjungus pagalbinę funkciją ir atleidus nustatymo svirtį, kėlimo svirtys juda su didele jėga. Būkite atsargūs, kad rankos neįstrigtų. Gali kilti sužeidimų prispaudus pavojus.
 3. Įjunkite stovėjimo stabdį ir išjunkite variklį.
 4. Iš abiejų pjovimo agregato pusių įkiškite lankstinių jungčių varžtus ir kaiščius.
 5. Pritvirtinkite prie pjovimo agregato universalų varantįjį veleną. Varantysis velenas pažymėtas rodykle, kuri nurodo prijungimo prie mašinos darbinio veleno kryptį. Nustumkite žiedus į šonus ir atpalaiduokite greitąją jungtį – tuomet universalų varantįjį veleną galima nustumti ant veleno žiedo.
 6. Prie kryžminį strypą gaubiančio universalios jungties gaubto pritvirtinkite priekinę fiksavimo grandinę.
 7. Įsitikinkite, kad guminis gaubtas apgaubia priekinę universalią jungtį.
 8. Nuimkite techninės priežiūros liuką.
 9. Prikabinkite varančiojo veleno galą prie mašinos darbinio veleno.
 10. Prie kėlimo strypą gaubiančio universalios jungties gaubto pritvirtinkite fiksavimo grandinę.
 11. Vėl uždėkite techninės priežiūros liuką.
 12. Paleiskite variklį ir pakelkite pjovimo agregatą iki pusės aukščio.
 13. Išjunkite variklį.
 14. Užkabinkite kėlimo auseles, pritvirtintas prie kėlimo svirčių. Ištraukite skląstį ir prispauskite kėlimo auselę. Po vieną auselę skirta kiekvienai kėlimo svirčiai.
 15. Užkabinkite kėlimo auseles, pritvirtintas prie kėlimo svirties. Ištraukite skląstį ir prispauskite kėlimo auselę. Po vieną auselę skirta kiekvienai kėlimo svirčiai.
  Patikrinkite ir sureguliuokite pjovimo agregato posvyrio kampą.