Tinkamas pasiruošimas


Mūsų 7 geriausi patarimai, norint saugiai ir efektyviai genėti šakas

Dirbant su grandininiu pjūklu šakų genėjimas paprastai atima daugiausiai laiko ir pastangų. Kitaip tariant, galite daug išlošti išmokę gerą darbų atlikimo techniką.

Jei jūs esate pradedantysis genėjimo darbuose, turėtumėte dirbti lėtai ir metodiškai, iš lėto didindami tempą. Ir visada atminkite – jei jums pradeda skaudėti nugarą, tai gali reikšti, kad jums reikia sureguliuoti naudojamą techniką. Pateikiame keletą pagrindinių taisyklių, skirtų saugiam ir efektyviam genėjimui.

1. Tinkamas aukštis


Geriausias darbinis aukštis genėti šakas yra tada, kai medis yra tarp jūsų juosmens ir kelių. Geriausią darbinį aukštį galite pasiekti nuleisdami medį ant kitų nuleistų medžių, rąstų, akmenų ar vietovės iškilumų. Atminkite, kad sulenkti reikia kelius, o ne nugarą!


Jei jūs esate pradedantysis genėjimo darbuose, turėtumėte dirbti lėtai ir metodiškai, iš lėto didindami tempą. Ir visada atminkite – jei jums pradeda skaudėti nugarą, tai gali reikšti, kad jums reikia sureguliuoti naudojamą techniką. Pateikiame keletą pagrindinių taisyklių, skirtų saugiam ir efektyviam genėjimui.

2. Stabilumas ir saugumas


Tvirtai stovėkite pražergtomis kojomis kairėje kamieno pusėje, pasisukę į kamieną 45° kampu. Dirbdami laikykite pjūklą arti savęs ir išlaikykite tvirtą stovėseną abiem kryptimis. Pasirūpinkite, kad genint pasiektumėte reikiamas vietas ir reikėtų kuo mažiau perstatinėti kojas.


3. Laikykite nuleistą


Norint išvengti nelaimingų atvejų, svarbu nekelti grandininio pjūklo nuo kamieno daugiau nei būtina. Kaip įmanoma mažiau nešiokite grandininį pjūklą ir venkite jį naudoti kaip svertą, dėdami pjūklo korpusą ant kamieno ar savo kojos. Jei naudosite trumpą kreipiamąją juostą (13–15 col.), genėjimas bus lengvesnis ir efektyvesnis.


Limbing trees

4. Kontroliuojami judesiai


Kai perstatote kojas, visada laikykite kreipiamąją juostą kitoje kamieno pusėje. Kai judate, grandinė neturi suktis. Kai einate trumpą atstumą ir nešate pjūklą, laikykite jį už abiejų rankenų – niekada nelaikykite tik už galinės rankenos. Jei einate ilgesnį atstumą, turite įjungti grandinės stabdį ir nešti pjūklą laikydami jį už priekinės rankenos.

5. Saugokitės atatrankos


Nepjaukite medžių pjovimo juostos galu. Genint šakas jūsų nykščiai ir pirštai visada privalo būti apkabinę rankenas. Naudokite prie medžio matmenų pritaikyto ilgio kreipiamąją juostą.

6. Venkite suspaudimų


Nustatykite, kaip šakos yra įtemptos, ir pjaukite jas iš kitos jų pusės, kad pjovimo juosta nebūtų prispausta šakos svorio. Jei nesate tikri, šaką pjaukite palaipsniui nuo išorinės šakos dalies link kamieno.

7. Prieš šalindami šakas, įjunkite stabdį


Dešine ranka patraukę šakas ir malkas, grandininį pjūklą atremkite į kamieną. Pirma atleiskite akceleratorių, jo užraktą, tuomet įjunkite grandinės stabdį. Jei grandininiame pjūkle įdiegta „TrioBrakeTM“ sistema, bus dar lengviau įjungti grandinės stabdį prieš pašalinant šakas.

Pjovimas į apačią, kai grandinė traukia pjūklą link kamieno, dar vadinamas pjovimu traukiant grandinę. Pjovimas iš apačios, kai grandinė stumia pjūklą link jūsų, vadinamas pjovimu stumiant grandinę.

Skirtingų kamieno pusių genėjimas

  1. Kai genite dešiniąją pusę, stovėkite kairėje kamieno pusėje. Dešinėje pusėje leiskite pjūklui remtis į kamieną kreipiamąja juosta. Pjaukite stumdami arba traukdami grandinę. Kad būtų lengviau išlaikyti pusiausvyrą, dešinę koją atremkite į kamieną.
  2. Kai genite šakas viršutinėje dalyje, leiskite kreipiamajai juostai remtis į kamieną. Pjaukite stumdami grandinę. Įremkite dešinę koją į pjūklo korpusą. Pjaukite iš apačios, kad grandinė stumtų pjūklą link jūsų. Tai dar vadinama pjovimu stumiant grandinę.
  3. Kai genite šakas kairėje pusėje, pjūklą laikykite tarp kamieno ir vienos kojos. Pjaukite traukdami arba stumdami grandinę.

Susiję straipsniai

  • 550 XP
    Tinkamas pasiruošimas

    6 žingsniai, norint sėkmingai nuleisti medį

    Leidžiant medžius, labai svarbi tinkama darbo technika. To reikia ne tik siekiant sukurti saugią darbo aplinką, bet ir norint dirbti efektyviau.