1/5
Επιφάνεια εργασίας
1.500 m²
Μέγιστη κλίση κατα τη διάρκεια λειτουργίας
40 %
HUSQVARNA AUTOMOWER® 315 Mark II - 970 52 68‑11
Charging station
Yes
Επιπλέον λεπίδες
6 τμχ
Wheel brushes
No
Power supply unit
Yes
Low voltage cable
10 m
Σύρμα οδηγός
0 m
Πάσσαλοι
0 τμχ
 
 
 
 
 
 

Περιγραφή προϊόντος

When taking care of lawns up to 1500 m2, Husqvarna Automower® 315 Mark II robotic lawn mower does the job for you. The compact 4-wheeled design means it can handle slopes with a 40% incline and guide itself through narrow passages. When the job’s done, the triple-search function finds the fastest way back to the charging station. Easy to use and clean, it can be controlled via your smartphone and features a frost guard and weather timer, which adjusts cutting times to suit the season.

Σχετικό περιεχόμενο

Εμφάνιση 10 από 37