Λιπαντικά δίχρονων κινητήρων Husqvarna για πιο καθαρούς, αποδοτικούς και αποτελεσματικούς κινητήρες

No Image Available

26/11/2015

Η Husqvarna – ένας από τους ηγέτες παγκοσμίως στην κατασκευή προϊόντων για το δάσος, τα πάρκα και τους κήπους – παρουσιάζει τρία λιπαντικά για τους δίχρονους κινητήρες Husqvarna. Αυτά τα λιπαντικά δίχρονων κινητήρων είναι σχεδιασμένα ώστε να έχουν εξαιρετικές λιπαντικές και καθαριστικές ιδιότητες, με αποτέλεσμα οι κινητήρες να αποδίδουν τη μέγιστη ισχύ και να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Η χρήση των δίχρονων λιπαντικών της Husqvarna έχει ως αποτέλεσμα τη μικρότερη τριβή μεταξύ όλων των κινουμένων τμημάτων του κινητήρα και συντελεί στην καλύτερη λειτουργία και απόδοση του προϊόντος και τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του μηχανήματος.

HP two stroke oil 1 L LS+ two stroke oil 1L dose XP two stroke oil 1 litre dosage
  Επάνω (αριστερά προς τα δεξιά): Τα HP, LS+ και XP συνθετικά δίχρονα λάδια

Η μείωση της τριβής σημαίνει ότι τα εξαρτήματα του κινητήρα δεν υπερθερμαίνονται τόσο εύκολα, κάτι που συντελεί στη μικρότερη θερμοκρασία λειτουργίας του κινητήρα. Με τον κινητήρα να λειτουργεί σε χαμηλότερη θερμοκρασία, η ανάμειξη του καυσίμου με τον αέρα γίνεται καλύτερα, με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση και τη μεγαλύτερη ισχύ του μηχανήματος.

Η καλύτερη λίπανση προστατεύει επίσης από τη φθορά, εξαιτίας της τριβής μεταξύ των μεταλλικών μερών, κάτι που μειώνει την ανάγκη των μηχανημάτων για συντήρηση και παρέχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, μια και τα μηχανήματα αντιμετωπίζουν λιγότερες φθορές.

Καθαρότερος κινητήρας για καλύτερη απόδοση

Τα λιπαντικά δίχρονων κινητήρων της Husqvarna έχουν σχεδιαστεί ώστε να έχουν και καθαριστικές ιδιότητες, κάτι που βοηθάει στο να διατηρούνται τα διάφορα μέρη του κινητήρα καθαρά, μειώνοντας το ποσοστό των επικαθήσεων, στο θάλαμο καύσης του κινητήρα, στην κεφαλή του εμβόλου, στην εξάτμιση και τις θυρίδες εξαγωγής. Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται λιγότερα προβλήματα κολλήματος των εμβόλων και σταματήματος του κινητήρα.

Τα καθαρότερα μέρη του κινητήρα σημαίνουν επίσης ότι τα προϊόντα Husqvarna εκκινούν ευκολότερα, εξαιτίας της βελτιωμένης συμπίεσης στον θάλαμο καύσης, γεγονός που κάνει τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν λιπαντικά δίχρονων κινητήρων της Husqvarna πιο αποτελεσματικά, εξαιτίας της αυξημένης διάρκειας του χρόνου λειτουργίας τους.

Λάδι δίχρονων κινητήρων HP: Το λάδι δίχρονων κινητήρων HP παρέχει εξαιρετική λίπανση και καθαρισμό, κάτι που μεγιστοποιεί την απόδοση του κινητήρα και την ανθεκτικότητα του μηχανήματος.

Λάδι δίχρονων κινητήρων LS+: Το λάδι δίχρονων κινητήρων LS+ παρέχει εξαιρετική λίπανση και καθαρισμό για καλύτερη λειτουργία και μεγαλύτερη αντοχή του κινητήρα. Είναι ένα ημισυνθετικό λάδι, κάτι που σημαίνει ότι το LS+ είναι πιο σταθερό στις υψηλές θερμοκρασίες, ενώ είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να παράγει λιγότερη μυρωδιά και  μειωμένα καυσαέρια, παρέχοντας στους χρήστες ένα καλύτερο περιβάλλον εργασίας.

Λάδι δίχρονων κινητήρων XP Synthetic: Το λάδι δίχρονων κινητήρων XP Synthetic είναι ένα πλήρως συνθετικό λάδι, κάτι που σημαίνει ότι είναι το πιο σταθερό από τα τρία λάδια στις υψηλές θερμοκρασίες. Το λάδι XP Synthetic είναι βιοδιασπώμενο, με αποτέλεσμα να διασπάται μόλις το λάδι περάσει μέσα από τον κινητήρα και φθάσει στην εξάτμιση, παρέχοντας στους χρήστες ένα καλύτερο περιβάλλον εργασίας. Όπως και τα άλλα λιπαντικά δίχρονων κινητήρων της σειράς αυτής, το XP Synthetic παρέχει στα μηχανήματα μακρόχρονη αντοχή και επαγγελματικού επιπέδου απόδοση, καθώς και μειωμένες εκπομπές καυσαερίων.


2-stroke oils


Υπεύθυνη επικοινωνίας με τον Τύπο

Δήμητρα Μουρατίδου
PR
peter.jonson@husqvarna.com
+30 210 51 93 141