Χρήση

  • 129 R
    Χρήση

    Πώς να αξιοποιήσετε στο έπακρο το θαμνοκοπτικό σας

    Όταν πρόκειται για εργασίες καθαρισμού, δεν υπάρχει πιο ευέλικτο εργαλείο από ένα θαμνοκοπτικό. Εδώ θα βρείτε κάποιες συμβουλές για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των θαμνοκοπτικών της Husqvarna.