1/1
 
 
 
 
 
 

Περιγραφή προϊόντος

Perseveres the leather soft and comfortable and gives it a water- and dirt repellent surface. Contains wool fat, beeswax, Vaseline and mink oil.

Σχετικό περιεχόμενο

Εμφάνιση 10 από 10