1/2
Μεσινέζες χορτοκοπής

Μεσινέζα WHISPER TWIST

Διάμετρος μεσινέζας
1,5 mm
Διάμετρος μεσινέζας
1,5 mm

Παραλλαγή προϊόντος

Διάμετρος μεσινέζας
Line length
Line length(swap)
 
 
 
 
 
 

Περιγραφή προϊόντος

Επαγγελματική μεσινέζα με στριμμένο προφίλ που δημιουργεί αεροδυναμικό σχήμα για λιγότερο θόρυβο και δονήσεις. Τα πολυμερή υλικά σας εξασφαλίζουν βέλτιστες επιδόσεις. Ταιριάζει σε όλες τις κανονικές κεφαλές κοπής.