1/2
Μεσινέζες χορτοκοπής

Μεσινέζα WHISPER TWIST

 
 
 
 

Παραλλαγή προϊόντος

Ταιριάζει στο μοντέλο
535iRXT
1,5mmx15m
Κωδικός είδους: 597 66 91‑01
Illustration Benefit Whisper Twist trimmer line
1,5mmx15m
Διάμετρος μεσινέζας 1,5 mm
Line length 15 m
Κωδικός είδους: 597 66 91‑01
Illustration Benefit Whisper Twist trimmer line
2,0mmx15m
Διάμετρος μεσινέζας 2 mm
Line length 15 m
Κωδικός είδους: 597 66 91‑10
Illustration Benefit Whisper Twist trimmer line
2,0mmx112m
Διάμετρος μεσινέζας 2 mm
Line length 112 m
Κωδικός είδους: 597 66 91‑11
Illustration Benefit Whisper Twist trimmer line
2,4mmx12m
Διάμετρος μεσινέζας 2,4 mm
Line length 12 m
Κωδικός είδους: 597 66 91‑20
Illustration Benefit Whisper Twist trimmer line
2,4mmx77m
Διάμετρος μεσινέζας 2,4 mm
Line length 77 m
Κωδικός είδους: 597 66 91‑21
Illustration Benefit Whisper Twist trimmer line
2,4mmx210m
Διάμετρος μεσινέζας 2,4 mm
Line length 210 m
Κωδικός είδους: 597 66 91‑22
Illustration Benefit Whisper Twist trimmer line
2,7mmx10m
Διάμετρος μεσινέζας 2,7 mm
Line length 10 m
Κωδικός είδους: 597 66 91‑30
Illustration Benefit Whisper Twist trimmer line
2,7mmx60m
Διάμετρος μεσινέζας 2,7 mm
Line length 60 m
Κωδικός είδους: 597 66 91‑31
Illustration Benefit Whisper Twist trimmer line
2,7mmx210m
Διάμετρος μεσινέζας 2,7 mm
Line length 210 m
Κωδικός είδους: 597 66 91‑32
Illustration Benefit Whisper Twist trimmer line
3,0mmx9m
Διάμετρος μεσινέζας 3 mm
Line length 9 m
Κωδικός είδους: 597 66 91‑40
Illustration Benefit Whisper Twist trimmer line
3,0mmx48m
Διάμετρος μεσινέζας 3 mm
Line length 48 m
Κωδικός είδους: 597 66 91‑41
Illustration Benefit Whisper Twist trimmer line
3,0mmx210m
Διάμετρος μεσινέζας 3 mm
Line length 210 m
Κωδικός είδους: 597 66 91‑42
Διάμετρος μεσινέζας
1,5 mm
 
 
 
 
 
 

Περιγραφή προϊόντος

Επαγγελματική μεσινέζα με στριμμένο προφίλ που δημιουργεί αεροδυναμικό σχήμα για λιγότερο θόρυβο και δονήσεις. Τα πολυμερή υλικά σας εξασφαλίζουν βέλτιστες επιδόσεις. Ταιριάζει σε όλες τις κανονικές κεφαλές κοπής.