1/2
Μεσινέζες χορτοκοπής

Μεσινέζα OPTI PENTA

Διάμετρος μεσινέζας
2,4 mm
Διάμετρος μεσινέζας
2,4 mm

Παραλλαγή προϊόντος

Διάμετρος μεσινέζας
Line length
Line length(swap)
 
 
 
 
 
 

Περιγραφή προϊόντος

γενικής χρήσης με τετράγωνο προφίλ. Ένας ιδανικός συνδυασμός επιδόσεων κοπής και ενεργειακής απόδοσης για επιδόσεις σε πολλαπλές συνθήκες εργασίας. Ταιριάζει σε όλες τις κανονικές κεφαλές κοπής.