Οδηγίες και οδηγοί

Τρόπος εκκίνησης ενός βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού

Η εκκίνηση ενός βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού είναι γρήγορη και εύκολη. Ακολουθήστε τα γρήγορα βήματα σε αυτό το σύντομο βίντεο οδηγιών. Πρώτα, κάντε πλήρωση του καρμπιρατέρ, πιέζοντας τη φούσκα πλήρωσης πέντε φορές. Αυτό διασφαλίζει ότι υπάρχει αρκετό καύσιμο στον κινητήρα για την εκκίνησή του. Ενεργοποιήστε το τσοκ και τραβήξτε το καλώδιο εκκίνησης μέχρι να γίνει ανάφλεξη στον κινητήρα. Απενεργοποιήστε το τσοκ όταν σβήσει ο κινητήρας και τραβήξτε ξανά το καλώδιο εκκίνησης μέχρι να ξεκινήσει ο κινητήρας. Τέλος, αυξήστε τις στροφές του κινητήρα μέχρι την επίτευξη κανονικών σ.α.λ.

Σχετικά άρθρα

Εμφάνιση 10 από 134