Οδηγίες και οδηγοί

Τοποθέτηση πλαισίου κοπής σε επαγγελματικό επικαθήμενο χλοοκοπτικό μπροστινής κοπής Husqvarna

Η ευελιξία του επαγγελματικού επικαθήμενου χλοοκοπτικού μπροστινής κοπής Husqvarna επιτρέπει τη γρήγορη προσαρμογή του στην εκάστοτε εργασία ή για τα νέα έργα της σεζόν.

Οδηγός τοποθέτησης πλαισίου κοπής
 1. Οδηγήστε το μηχάνημα επάνω στο πλαίσιο κοπής.
 2. Κατεβάστε τους βραχίονες ανύψωσης στα σημεία σύνδεσης του πλαισίου κοπής. Προειδοποίηση! Αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία βοήθειας, οι βραχίονες ανύψωσης θα κινηθούν με μεγάλη δύναμη όταν αφήσετε τον μοχλό ανύψωσης. Προσέξτε να μην παγιδευτεί το χέρι σας. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού λόγω σύνθλιψης.
 3. Ενεργοποιήστε το φρένο στάθμευσης και σβήστε τον κινητήρα.
 4. Τοποθετήστε τις βίδες για τις αρθρώσεις σύνδεσης και τους πείρους και στις δύο πλευρές του πλαισίου κοπής.
 5. Τοποθετήστε τον άξονα καθολικής μετάδοσης κίνησης στη μονάδα κοπής. Ο άξονας μετάδοσης φέρει ένα βέλος που υποδεικνύει την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να συνδεθεί στον δυναμοδότη του μηχανήματος. Σύρετε προς τα πίσω τον δακτύλιο για να απελευθερώσετε τον ταχυσύνδεσμο και να ωθήσετε τον άξονας καθολικής μετάδοσης κίνησης επάνω στον στροφέα άξονα.
 6. Στερεώστε την μπροστινή αλυσίδα ασφάλισης στο κάλυμμα του καρδανικού συνδέσμου γύρω από τον εγκάρσιο σωλήνα.
 7. Βεβαιωθείτε ότι το ελαστικό περίβλημα είναι διπλωμένο επάνω από τον μπροστινό καρδανικό σύνδεσμο.
 8. Αφαιρέστε το κάλυμμα σέρβις.
 9. Συνδέστε το πίσω μέρος του άξονα μετάδοσης στον δυναμοδότη του μηχανήματος.
 10. Στερεώστε την αλυσίδα ασφάλισης στο κάλυμμα του καρδανικού συνδέσμου γύρω από τη δοκό ανύψωσης.
 11. Τοποθετήστε το κάλυμμα σέρβις στη θέση του.
 12. Βάλτε μπροστά τον κινητήρα και ανασηκώστε τη μονάδα κοπής μέχρι τη μέση της διαδρομής της.
 13. Σβήστε τον κινητήρα.
 14. Τοποθετήστε τους κρίκους ανύψωσης που είναι στερεωμένοι στους βραχίονες ανύψωσης. Τραβήξτε προς τα έξω την ασφάλεια και πιέστε τον κρίκο ανύψωσης. Υπάρχει ένας για κάθε βραχίονα ανύψωσης.
 15. Τοποθετήστε τους κρίκους ανύψωσης που είναι στερεωμένοι στον βραχίονα ανύψωσης. Τραβήξτε προς τα έξω την ασφάλεια και πιέστε τον κρίκο ανύψωσης. Υπάρχει ένας για κάθε βραχίονα ανύψωσης.
  Ελέγξτε και ρυθμίστε τη γωνία κλίσης της μονάδας κοπής

Σχετικά άρθρα

Εμφάνιση 10 από 107