1/3
 
 
 
 
 
 

Περιγραφή προϊόντος

Ειδικά σχεδιασμένοι οδηγοί τροχίσματος που χρησιμοποιούνται με στρογγυλές λίμες για σωστή γωνία τροχίσματος. Διαθέσιμοι για όλες τις αλυσίδες Husqvarna.