1/1

Οδηγός τροχίσματος για δίσκο καθαρισμού δασών

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περιγραφή προϊόντος

Οδηγός τροχίσματος και για για δίσκο καθαρισμού δασών που διασφαλίζει σωστή τεχνική τροχίσματος και σωστά τροχισμένες γωνίες.

Πληροφορίες προϊόντος

Συγκρίνετε τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά με παρόμοια προϊόντα της Husqvarna.
Σύγκριση

Οδηγός τροχίσματος για δίσκο καθαρισμού δασών

Κωδικός είδους: 505 69 81‑20