1/1

Περιγραφή προϊόντος

Ανοίγει τρύπες στο χώμα ώστε να είναι δυνατή η διείσδυση αέρα και λιπάσματος. Μπορεί να πάρει βαρίδια έως 45 κιλά ανάλογα με τις συνθήκες του εδάφους.

Σχετικό περιεχόμενο

Εμφάνιση 1 από 1