1/1

Πρόσθετο κονταροαλυσοπρίονο HUSQVARNA

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περιγραφή προϊόντος

Δίνει επιπλέον πρόσβαση όταν χρειάζεται. Κόβει κλαδιά μέχρι περίπου 15 εκατοστά σε πάχος.