Siiman vaihtaminen ruohoterään ruohoraivurissa

Ruohoraivurissa voi käyttää erilaisia lisäosia eri tehtäviin. Jos tarvitset terävämmän työkalun, on suositeltavaa vaihtaa siima ruohoterään.

VAROITUS: Käytä suojakäsineitä aina, kun käsittelet terävarustusta.

VAROITUS: Tarkista aina tuotteen käyttöohjeesta, että käytössä on yhteensopiva terävarustus ja suojus.

HUOMAUTUS: Varmista, ettei lukkomutteria voi irrottaa käsin. Jos sen voi irrottaa käsin, se ei lukitse terävarustusta riittävän tiukasti paikoilleen ja se on vaihdettava.

Siiman vaihtaminen ruohoterään akkukäyttöisessä ruohoraivurissa

 1. Irrota akku.
 2. Irrota siimapää.
 3. Aseta ruohoterä ja sen mukana toimitetut osat tuotteeseen.
 4. Lukitse akseli metallisella sokalla.
 5. Kiristä nuppia niin, että ruohoterä on tiukasti kiinni.

Siiman vaihtaminen ruohoterään bensiinikäyttöisessä ruohoraivurissa

 1. Sammuta moottori.
 2. Lukitse akseli metallisella sokalla.
 3. Irrota siimapää kääntämällä sitä myötäpäivään.
 4. Aseta ruohoterä ja sen mukana toimitetut osat tuotteeseen.
 5. Lukitse akseli metallisella sokalla.
 6. Kiristä nuppia niin, että ruohoterä on tiukasti kiinni.
Oliko tästä artikkelista hyötyä?