Puutarhatraktorin puhdistaminen

Husqvarna-puutarhatraktori on puhdistettava ennen jokaista käyttökertaa ja jokaisen käytön jälkeen, jotta se toimii aina mahdollisimman tehokkaasti.

HUOMIO: Älä käytä painepesuria tai höyrypuhdistinta. Vesi voi tunkeutua laakereihin ja sähköliitäntöihin ja aiheuttaa tuotteelle haitallista korroosiota.

VAROITUS: Varmista, että tuotteen virta on kytketty pois päältä ennen tuotteen puhdistamista.

Bensiinikäyttöisen puutarhatraktorin puhdistaminen

 • Älä puhdista kuumia pintoja, kuten moottoria, äänenvaimenninta ja pakokaasujärjestelmää. Poista ruoho ja lika vasta sen jälkeen, kun pinnat ovat jäähtyneet.
 • Puhdista tuote ensin harjalla ja vasta sitten vedellä. Poista ruohosilppu ja lika vaihteiston ilmanottoaukosta ja moottorista sekä niiden ympäriltä.
 • Puhdista puutarhatraktori vesiletkulla. Älä käytä painepesuria.
 • Älä suuntaa vettä kohti sähköosia tai laakereita.

Akkukäyttöisen puutarhatraktorin puhdistaminen

 • Puhdista puutarhatraktori aina ensin harjalla.
 • Poista ruoho ja lika vetojärjestelmästä ja moottorin jäähdytyspuhaltimen tuloaukosta sekä niiden ympäriltä.
 • Puhdista puutarhatraktori ensin harjalla ja sitten kostealla liinalla.
 • Älä käytä vettä tai pesuaineita sähköosien tai laakerien puhdistamiseen.
 • Varmista, että akku ja akkulaturi ovat puhtaat, ennen kuin kytket akkulaturin puutarhatraktoriin.

Puutarhatraktorin leikkuulaitteen puhdistaminen

Puutarhatraktorin leikkuulaite puhdistetaan samalla tavalla sekä akku- että bensiinikäyttöisissä tuotteissa.

VAROITUS: Älä käytä tuotetta, jos leikkuulaitteen huuhteluportti on rikki tai puuttuu. Esineitä saattaa sinkoilla ympäristöön. Vaihda rikkinäinen tai puuttuva leikkuulaitteen huuhteluportti välittömästi.

 1. Pysäköi tuote tyhjälle alueelle nurmikolla. Paikan lähellä on hyvä olla vesipiste ja puutarhaletku.
 2. Varmista, että leikkuulaite ei ole kytkettynä.
 3. Pysäytä moottori.
 4. Kytke seisontajarru.
 5. Kytke puutarhaletku (A) leikkuulaitteen huuhteluporttiin (B) ja käynnistä vedensyöttö.
 6. Istu istuimelle ja käynnistä moottori.
 7. Kytke leikkuulaite ja anna sen käydä täysillä, kunnes se on puhdas.
 8. Kytke leikkuulaite pois käytöstä ja pysäytä moottori.
 9. Pysäytä vedensyöttö ja irrota puutarhaletku leikkuulaitteen huuhteluportista.
 10. Siirrä tuote kuivaan paikkaan.
 11. Istu istuimelle ja käynnistä moottori.
 12. Kytke leikkuulaite ja anna sen käydä, kunnes se on kuiva.

Puhdista lisäksi leikkuulaitteen yläosa, leikkuulaitteen alapuoliset osat ja moottorin suojusten alapuoliset osat.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?