Grass
Ohjeet ja oppaat

Nurmikon lannoittaminen - Vinkkejä ja neuvoja

Nurmikon lannoittaminen on tärkeää, jos halutaan, että nurmikko on tuuhea, kaunis ja vihreä. Husqvarna opastaa, miten tämä kannattaa tehdä.

Nurmikon on oltava tuuhea, tasainen, kaunis ja vihreä. Nurmikon on oltava myös kestävä. Sen päällä on voitava juosta, leikkiä sekä pelata krokettia, sulkapalloa ja jalkapalloa, mutta myös vain makoilla ja nauttia ruohon pehmeydestä. Lisäksi nurmikon on pystyttävä taistelemaan rikkaruohoa ja sammalta vastaan, joilla molemmilla on etunaan pidempi kasvukausi.

Kauniin vihreä ja tuuhea nurmikko vaatii hoitoa ja huolenpitoa. Se vaatii myös oikeaa ravinnesekoitusta, jotta se pystyy kasvamaan niin tuuheaksi ja hienoksi.

Ruoho menettää ravintoaineita luontaisen huuhtoutumisen seurauksena ja aina ruohon leikkaamisen yhteydessä. Lannoittamalla maaperään saadaan uusia ravintoaineita, jotka ruoho hyödyntää juuriensa kautta ja siirtää eteenpäin muillekin kasveille. Nurmikon lannoitteen on sisällettävä paljon typpeä. Typpi edistää kasvua, joka puolestaan tarkoittaa sitä, että ruoho on leikattava useammin. 

Milloin nurmikko kannattaa lannoittaa?

Tärkeintä on kevätlannoitus. On aika lannoittaa ensimmäisen kerran, kun ruoho alkaa osoittaa elonmerkkejä talven jälkeen. Kevätlannoituksessa ruoho saa elintärkeän ravinnelisäyksen, jotta kasvukausi pääsee alkuun. Rikkaruohot ja sammal ovat jo alkaneet itää, joten ruoho tarvitsee teholisäystä, jotta se pystyy luomaan tiheät turpeet, jotka syrjäyttävät sammalen ja rikkaruohon.

Lannoita 3–4 kertaa vuodessa

On parempi lannoittaa vähän ja usein kerrallaan kuin paljon ja harvoin. Nurmikko kannattaa lannoittaa kahdesta kolmeen kertaan alkukesän ja kesän aikana. Jos haluat antaa ruoholle viimeisen kasvusysäyksen ennen syksyä, käytä lannoitetta, joka ei sisällä typpeä, vaan fosforia ja kaliumia. Syyslannoitus vahvistaa ja kovettaa nurmikkoa ennen talvea. Se ei kuitenkaan ole yhtä tärkeä elinvoimaisen ja rehevän nurmikon kannalta kuin kevät- ja kesälannoitus.

Miten lannoitetaan?

Kun lannoitat, levitä lannoitetta tasaisesti ja ohuelti koko nurmikon alueelle. Laita 2-3 kiloa lannoitetta 100 neliömetriä kohden. Hyvä idea on käyttää erityistä levitinvaunua, erityisesti isoilla nurmikoilla. Lannoitteen levittäminen käsin, oikein annosteltuna ja tasaisesti ei ole helppoa, ellei siihen ole tottunut.

Vanhassa säännössä todetaan, että kannattaa lannoittaa sateella. Yksi syy tähän on, että sateella lannoiterakeet liukenevat ja imeytyvät maahan nopeammin, ja lannoite ei pääse polttamaan ruohoa. Luonnonmukaista lannoitetta voidaan kuitenkin levittää kaikissa sääolosuhteissa.

Erityyppisiä lannoitteita nurmikolle

Nurmikkolannoitteessa on ennen kaikkea paljon typpeä, jota ruoho eniten tarvitsee.

Yhdistelmävalmiste sisältää rikkaruohontorjunta-aineita. On tärkeää, että maaperä on lämmin, kun levität lannoitetta, sillä silloin lannoite tehoaa hyvin. Valmisteen käsittelyssä kannattaa muistaa, että kyseessä on torjunta-aine, joten noudata tarkoin turvaohjeita.

Sammalen torjunta-aine toimii samalla tavoin kuin yhdistelmävalmiste, mutta sisältää nimenomaan sammalen torjuntaan tarkoitettua ainetta. Valmiste tuhoaa sammalen, ja se on helppo raaputtaa pois parin viikon kuluttua. Samalla ruoho tulee lannoitettua, joten sen on helpompi kilpailla sammalta vastaan jatkossa. Tässäkin on tärkeä noudattaa turvallisuusohjeita.

Syyslannoite ei ole tarkoitettu yksinomaan nurmikolle, vaan sitä voi käyttää kaikkialla puutarhassa. Syyslannoitteessa on vähemmän typpeä, mutta sitäkin enemmän fosforia ja kaliumia, jotka valmistavat nurmikkoa talvehtimista varten.

Parasta tietenkin olisi välttää torjunta-aineita ja kemikaaleja sisältävien lannoitteiden käyttöä. Ympäristöystävällisimmät lannoitetyypit sisältävät merilevää ja kalkkia. Ne ovat tehokkaita ja niiden ympäristövaikutukset ovat pienemmät.

Garden

Anna robottiruohonleikkurin hoitaa lannoitus

Ehkä yksinkertaisin ja ympäristöystävällisin tapa lannoittaa nurmikko on käyttää robottiruohonleikkuria. Se työskentelee taukomatta ja tuottaa hienoa ruohosilppua, joka toimii luonnonmukaisena, jatkuvana typpitäydennyksenä. Nurmikko voi hyödyntää ruohosilpun helposti ja nopeasti. 

Seitsemän vinkkiä nurmikon lannoitukseen:

  1. Kevät ja alkukesä: käytä paljon typpeä sisältävää pitkävaikutteista nurmikkolannoitetta.
  2. Syksy: käytä vähän typpeä ja paljon fosforia ja kaliumia sisältävää lannoitetta.
  3. Käytä lannoittamisessa levitinvaunua, joka levittää lannoitteen tasaisesti.
  4. Lannoita mielellään sateella. Näin lannoiterakeet liukenevat helpommin.
  5. Lannoita säännöllisesti 2–3 kertaa kauden aikana.
  6. Älä lannoita enää heinäkuun lopun jälkeen.
  7. Hanki robottiruohonleikkuri – sen aikaansaama hieno ruohosilppu on erinomaista lannoitetta nurmikolle.
Automower 435 AWD