Ohjeet ja oppaat

Kuusi vaihetta onnistuneeseen puunkaatoon

Puunkaadossa oikea työskentelytekniikka on ensiarvoisen tärkeä sekä työympäristön turvallisuuden että tehokkuuden kannalta.

1. Suunnittele etukäteen

Moottorisahalla tehtävässä puunkaadossa valmistelu on avainasemassa. Jos suunnittelet kaadon ja mietit tarvittavat metsätyökalut etukäteen, kaato tapahtuu turvallisemmin ja kaadon jälkeiset työt on helpompi suorittaa. Mieti ensin, onko kaatoalueella mahdollisia esteitä, kuten sähkölinjoja, teitä tai rakennuksia. Käytä varoituskylttejä, jos alueen poikki kulkee teitä tai jos ohikulkijoita liikkuu alueen läheisyydessä päivittäin.

Working with chainsaws part 1

2. Tarkasta kaatosuunta

Tarkasta seuraavaksi kaatosuunta tutkimalla puuta huolellisesti. Miltä puun oksisto näyttää ja mihin suuntaan oksat kasvavat? Ota huomioon myös tuulen suunta. Jos et ole varma, mikä puun luonnollinen kaatosuunta on, siirry vähän kauemmas puun luota ja tarkasta kaltevuus luotilangalla (lue lisää tietolaatikosta). Raivaa suunnittelemasi kaatosuunta kasvillisuudesta. Raivaa itsellesi myös perääntymistie noin 45° puun takaa molempiin suuntiin.

Images Working with chainsaws, part 2

3 Rungon karsiminen

Kun olet karsinut kaatoalueen kasvillisuudesta, pystyttänyt varoituskyltit ja päättänyt puun kaatosuunnan ja oman perääntymistiesi, varmista, että säiliössä on tarpeeksi polttoainetta työtä varten. Karsi sitten rungosta kaikki oksat, jotka voivat haitata kaatosahausta. Turvallisin tapa poistaa alaoksat on sahata vetävällä ketjulla (terälevyn alasivu) ylhäältä alaspäin.

4. Valitse sahaustekniikka

Kun olet karsinut rungon hartialinjaan asti, on aika tehdä kaatosahaus. Kaatosahausta tehdessä on tärkeää muistaa kaksi asiaa: pitopuun on oltava tasapaksu ja oikean pituinen, ja kaatokiila tai kaatorauta on asetettava paikalleen, ennen kuin terälevy juuttuu sahausuraan. Sahaustekniikka valitaan puun koon ja maaston kaltevuuden sekä moottorisahan terälevyn koon mukaan. Olemme koonneet tietoja eri sahaustekniikoista tänne, jotta voit valita olosuhteisiin parhaiten sopivan menetelmän.  

Images Working with chainsaws, part 2

5. Tarkasta rungon kunto

Jos puu on värjäytynyttä ja pehmeää tai jos rungon alaosa näyttää turvonneelta tai vaurioituneelta, on syytä olla hyvin varovainen. Nämä voivat olla merkkejä lahovauriosta, mikä tarkoittaa, että puun kuidut voivat olla heikentyneet. Kaada puu tällöin luonnolliseen kaatosuuntaansa. Jos olet epävarma, käytä vinssiä. Lahovikaisuus vähenee tavallisesti puun ylemmissä osissa, joten yksi ratkaisu voi olla tavallista korkeamman kannon jättäminen.

Moottorisahat

Lisätietoja Husqvarnan moottorisahavalikoimasta

Lisätietoja

6. Valitse työkalu

Puunkaadossa voi käyttää useita eri työkaluja. Tarvittavat työkalut riippuvat kaadettavan puun koosta. Pienimpien puiden kaatoon ei yleensä tarvita apuvälineitä: käsivoima riittää, ja tarvittaessa käytetään apuna pitkää sauvaa. Kaatokiilojen avulla saadaan suurempi kaatovoima kuin kaatoraudoilla. Ääritapauksissa voit käyttää köyttä ja vinssiä, mikä onkin turvallisin ja tehokkain puunkaatotapa. Lue lisää eri työkaluista tietolaatikosta.

Puun korkeuden määrittäminen
  • Pidä keppiä käsivarsi ojennettuna edessäsi siten, että kepin pituus on sama kuin silmän ja käden välinen etäisyys. Käännä sitten keppi pystysuoraan, jolloin silmän, käden ja kepin yläpään väliin muodostuu suorakulmainen kolmio.
  • Osoita puuta ja asetu siitä sellaiselle etäisyydelle, että puu näyttää olevan samanpituinen kuin keppi. Jos puu on kallellaan, saat tarkemman mittaustuloksen, jos mittaat puun sivusta siten, ettei puu ole kallellaan sinuun päin eikä sinusta pois päin.
  • Etäisyys sinun ja puun välillä on nyt sama kuin puun pituus.
 
Illustrations Use Chainsaw Book 1 Working with chainsaws, part 1
Puun kaltevuuden määrittäminen luotilangan avulla
  • Suuntaa luotilangan yläpää kohti puunrungon yläpäätä.
  • Mittaa etäisyys tästä kohdasta rungon keskikohtaan.
Puunkaatotyökalut
  • Polkukaatorauta sopii parhaiten pienten puiden harvennukseen. Aseta polkukaatorauta paikalleen ennen kuin kaatosahaus on valmis. Seiso kaatovivun päällä koko painollasi. Kaatorauta on useimmiten teleskooppimallinen, ja sitä voi kantaa vyökotelossa.
  • Kaatorautaa käytetään pienten puiden kaadon suuntaamisessa. Ennen kuin kaatosahaus on valmis, aseta kaatorauta mahdollisimman syvälle sahausuran keskelle, jotta vipuvoima olisi mahdollisimman suuri. Nosta jalkojen avulla ja pidä samalla selkäsi suorana.
  • Iskurautaa käytetään vastaavalla tavalla kuin kaatorautaa, mutta sillä voi myös iskeä kaatokiilat paikalleen.
  • Kaatokiilat sopivat parhaiten keskisuurten ja suurten puiden kaatoon. Kaatokiila työnnetään kaatokoloon ennen kuin kaatosahaus on valmis ja lyödään tiukasti paikalleen kirveellä tai kaatoraudalla. Käytä muovi- tai alumiinikiiloja, jotta ketju ei vahingoitu, jos vahingossa sahaat kiilaan.
  • Vinssiä käytetään tilanteissa, joissa tarvitaan mahdollisimman suurta voimaa ja turvallisuutta. Voima maksimoidaan kiinnittämällä vaijeri mahdollisimman korkealle.
Images Working with chainsaws, part 2