Amazon Alexa, Automower 435X AWD
  1. Komandos balsu
  2. DUK
  3. Rekomenduojami gaminiai
Mokomoji medžiaga ir vadovai

Kaip bendrauti su „Automower®“ naudojant „Amazon Alexa“

Čia išvardytos palaikomos balso komandos, naudojamos bendrauti su „Automower®“ per „Amazon Alexa“. Pasirūpinkite, kad nebūtų foninio triukšmo, ir kalbėkite natūraliai bei aiškiai.

Norėdami tai padaryti...Ištarkite...AlternatyvasVeiksmas
Paleisti / atnaujinti / tęsti„Alexa, ask Automower to start“ (Alexa, liepk „Automower“ pradėti darbą)Taip pat galite vartoti žodžius „resume“ (atnaujinti) arba „continue“ (tęsti)„Automower“ robotas vejapjovė toliau pjauna pagal grafiką. Jei nesuplanuota, gaminys nepjaus iki kito suplanuoto paleidimo.
Sustabdyti„Alexa, ask/tell Automower to stop“ (Alexa, liepk „Automower“ sustoti)Taip pat galite sakyti „pause“ (pristabdyti darbą)„Automower“ robotas vejapjovė sustos esamoje vietoje.
Parkavimas„Alexa, ask/tell Automower to park“ (Alexa, liepk „Automower“ parkuotis)Taip pat galite sakyti „return home“ (grįžti į stotį), „go back home“ (važiuoti atgal į stotį) arba „take a break“ (pailsėti).„Automower“ robotas vejapjovė prisiparkuos iki kito suplanuoto laiko.
Stovėti iki kito pranešimo„Alexa, ask/tell Automower to park until further notice“ (Alexa, liepk „Automower“ stovėti iki kito pranešimo) „Automower“ prisiparkuoja ir laukia kitos komandos nepaisydamas grafiko.
Būsena„Alexa, ask Automower about status“ (Alexa, paklausk „Automower“ apie jo būseną)Taip pat galite sakyti „what it is doing“ (ką jis daro), „to check status“ (patikrinti būseną) arba „What is Automower up to?“ (ką „Automower“ sumanė?).Pateikiama faktinė būsena ir informacija, ką šiuo metu atlieka „Automower“ robotas vejapjovė (informacija apie akumuliatorių nepateikiama).
Pagalba[Atsižvelgiant į kontekstą] „I need some assistance“ (man reikia truputį pagalbos)Taip pat galite sakyti „Help“ (pagalbos) arba „What can I do“ (ką turėčiau daryti?)

DUK: „Husqvarna Automower®“ ir integracija su išmaniaisiais namais

Šiuo metu „Husqvarna Automower®“ „X-line“ modeliai ir modeliai su „Automower® Connect“ moduliu yra vieninteliai gaminiai, kuriuos galite prijungti prie „Google Home“ arba „Amazon Alexa“.

Ne, šiuo metu negalima.