Vejapjoves2023-12-04

Pagrindinė vejapjovės techninė priežiūra

Kad jūsų vejapjovė veiktų optimaliai, būtina atlikti pagrindinę jos techninę priežiūrą.

ĮSPĖJIMAS. Kad įranga netyčia nepasileistų, nuimkite uždegimo kabelį nuo uždegimo žvakės arba atjunkite maitinimo laidą.

Variklio alyva

Išleiskite iš vejapjovės variklio alyvą:

 1. Padėkite indą šalia gaminio.
 2. Nuimkite alyvos bakelio dangtelį ir alyvos lygio matuoklį.
 3. Pakreipkite gaminį, kad išleistumėte variklio alyvą į indą.
 4. Išvalykite išsiliejusią alyvą šluoste.
 5. Atlikę visus toliau išvardytus veiksmus, įpilkite į gaminį šviežios variklio alyvos. Būtina naudoti jūsų vejapjovei tinkamo tipo variklio alyvą. Informacijos apie savo vejapjovės variklio alyvą rasite naudotojo instrukcijoje. Rekomenduojame naudoti variklio alyvą „Husqvarna SAE 30“.

Oro filtras

Patikrinkite, ar oro filtras švarus ir nepažeistas:

 1. Atidarykite oro filtro korpusą.
 2. Nuvalykite korpusą šluoste.
 3. Išimkite ir patikrinkite oro filtrą.
 4. Išvalykite arba pakeiskite oro filtrą, atsižvelgdami į jo nešvarumo ar pažeidimo laipsnį. Atkreipkite dėmesį, kad oro filtro tipas gali skirtis pagal jūsų vejapjovės modelį. Teisingo oro filtro tipo ieškokite savo naudotojo instrukcijoje.

Degimo žvakė

 1. Nuimkite uždegimo žvakę.
 2. Pakeiskite uždegimo žvakę naudodami reikiamo tipo žvakę. Informacijos apie savo vejapjovės uždegimo žvakę rasite naudotojo instrukcijoje.
 3. Užtikrinkite, kad uždegimo žvakė būtų tinkamai priveržta.

Degalų filtras

ĮSPĖJIMAS. Prieš keisdami degalų filtrą, išleiskite iš gaminio visus degalus.

Degalų filtro keitimas:

 1. Išimkite spaustuką.
 2. Nuimkite degalų žarnelę ir išimkite joje esantį degalų filtrą.
 3. Pakeiskite degalų filtrą ir įstatykite žarnelę atgal į pradinę padėtį.
 4. Pritvirtinkite spaustuką ir įsitikinkite, kad iš gaminio nėra nuotėkio.

Priežiūros rinkiniai „Husqvarna“ vejapjovėms:

Priežiūros rinkinys polistireniniam filtrui

Priežiūros rinkinys popieriniam filtrui

Ar šis straipsnis buvo naudingas?