Kodėl gyvatvorių žirklės užsiveda, o tada užgęsta?

Dirbant su gyvatvorių žirklėmis jos gali netikėtai išsijungti. Tai gali reikšti, kad gaminiai turi problemų.

Pirmiausia patikrinkite, ar gaminyje yra pakankamai degalų. Prieš įjungdami įsitikinkite, ar gyvatvorių žirklėse yra degalų.

Kitas dalykas, galintis paveikti gyvatvorių žirkles, yra seni degalai.
Laikant gyvatvorių žirkles su jose esančiais degalais, degalai gali užsiteršti. Dėl šios priežasties kuro sistema gali užsikimšti arba sutrikti.

Su degalais susijusiems gedimams garantija netaikoma. Gaminio techninę priežiūrą atlikite vietiniame įgaliotajame techninės priežiūros centre.
Prieš padėdami gyvatvorių žirkles įsitikinkite, kad jose nėra degalų, kad išvengtumėte tokių problemų. Įjungdami savo gaminį, naudokite tik šviežius degalus.

Jei gyvatvorių žirklės vis tiek užsiveda ir gęsta, patikrinkite oro filtrą. Jei oro filtras yra nešvarus arba pažeistas, išvalykite jį arba pakeiskite.
Kaip išvalyti ar pakeisti gyvatvorių žirklių oro filtrą

Kita priežastis, dėl kurios gyvatvorių žirklės užsiveda ir gęsta – nešvarus arba užsikimšęs kibirkščių gesinimo tinklelis. Tokiu atveju nuvalykite tinklelį vieliniu šepečiu.

Kaip valyti kibirkščių sulaikymo tinklelį

Jei pavertus gyvatvorių žirkles jų variklis springsta, dažniausiai taip yra dėl to, kad keičiantis gyvatvorių žirklių padėčiai degalai nesiekia degalų filtro. Pasikeitus padėčiai degalų filtras turi būti apsemtas degalų.

„Husqvarna“ gyvatvorių žirklės turi nustatyto ilgio ir lankstumo degalų žarneles bei atitinkamus degalų filtrus su papildomu svoriu. Tokiu būdu degalų filtras visada lieka panardintas degaluose. Visada svarbu naudoti konkrečiam gaminiui tinkamą degalų žarnelę ir degalų filtrą. Šią informaciją galite rasti naudojimo instrukcijoje.

Be to, pakreiptos gyvatvorių žirklės taip pat gali užspringti dėl degalų sistemos (žarnelės) nesandarumo, arba reikia iš naujo tinkamai įstatyti degalų žarnelę. Tokiu atveju kreipkitės į vietinį įgaliotąjį prekybos atstovą.

Ar šis straipsnis buvo naudingas?