Kodėl grandininis pjūklas užsiveda, o tada užgęsta?

Naudojant grandininį pjūklą, jis gali išsijungti. Tai gali reikšti, kad gaminys turi techninių problemų.

Grandininis pjūklas užsiveda ir užgęsta

Jei grandininis pjūklas užgęsta tik jį užvedus, tai gali nulemti kelios priežastys.

Pirmiausia patikrinkite, ar grandininiame pjūkle yra pakankamai degalų. Įsitikinkite, kad į grandininį pjūklą yra įpilta degalų, ir jį užveskite.

Kita įrenginio neveikimo priežastis – pasenę degalai.
Jei grandininio pjūklo nenaudojate kurį laiką, degalai gali pasenti. Jei gaminį laikote su degalais, laikui bėgant šie degalai gali pasenti. Dėl šios priežasties kuro sistema gali užsikimšti arba sutrikti.

Su degalais susijusiems gedimams garantija netaikoma. Gaminio techninę priežiūrą atlikite vietiniame įgaliotajame techninės priežiūros centre.
Prieš padėdami grandininį pjūklą įsitikinkite, kad jame nėra degalų, kad išvengtumėte tokių problemų. Pradėdami naudoti grandininį pjūklą visada naudokite tik šviežius degalus.

Jei grandininis pjūklas vis tiek užsiveda ir gęsta, patikrinkite oro filtrą. Jei oro filtras yra nešvarus arba pažeistas, išvalykite jį arba pakeiskite.
Kaip valyti grandininio pjūklo oro filtrą?

Kita priežastis, dėl kurios grandininis pjūklas užsiveda ir gęsta – nešvarus arba užsikimšęs kibirkščių gesinimo tinklelis. Tokiu atveju nuvalykite tinklelį vieliniu šepečiu.

Grandininis pjūklas gęsta arba springsta, kai jis pakreipiamas šonu

Jei pavertus grandininį pjūklą jo variklis springsta, dažniausiai taip yra dėl to, kad keičiantis grandininio pjūklo padėčiai degalai nesiekia degalų filtro. Pasikeitus padėčiai degalų filtras turi būti apsemtas degalų.

„Husqvarna“ grandininiai pjūklai turi nustatyto ilgio ir lankstumo degalų žarneles bei atitinkamus degalų filtrus su papildomu svoriu. Tokiu būdu degalų filtras visada lieka panardintas degaluose. Visada svarbu naudoti konkrečiam grandininiam pjūklui tinkamą degalų žarnelę ir degalų filtrą. Šią informaciją galite rasti naudojimo instrukcijoje.

Be to, pakreiptas grandininis pjūklas taip pat gali užspringti dėl degalų sistemos (žarnelės) nesandarumo, arba reikia iš naujo tinkamai įstatyti degalų žarnelę. Tokiu atveju kreipkitės į vietinį įgaliotąjį prekybos atstovą.

Ar šis straipsnis buvo naudingas?