Kasdienė grandininio pjūklo techninė priežiūra

Naudojimo instrukcijoje pateikti bendrieji techninės priežiūros nurodymai, atkreipiant dėmesį į svarbias pjūklo dalis. Šie patarimai padės sumažinti problemų tikimybę ir palaikyti efektyvią bei saugią įrenginio darbinę būklę.
Norint užtikrinti veiksmingą techninę priežiūrą taip pat rekomenduojami reguliarūs vizitai pas techninės priežiūros specialistus ir komunikacija su vietiniu įgaliotuoju techninės priežiūros centru dėl gaminio darbinės būklės palaikymo.

Atkreipiame dėmesį, kad visiems šiame skyriuje aptariamiems techninės priežiūros veiksmams taikomos atitinkamos schemos, pateiktos mūsų gaminių naudojimo instrukcijose:

 1. Nuvalykite įrenginio išorę.
 2. Patikrinkite, ar saugiai veikia akceleratoriaus gaidukas. (Akceleratoriaus gaiduko blokatorius ir akceleratoriaus gaidukas.)
 3. Nuvalykite grandinės stabdį ir, kaip nurodyta šioje instrukcijoje, patikrinkite jo veikimą. Patikrinkite, ar grandinės gaudiklis nėra pažeistas; pakeiskite jį nauju grandinės gaudikliu iš aliuminio (tiekiamas kaip atsarginė dalis).
 4. Kasdien apverskite pjovimo juostą, kad ji lygiau dėvėtųsi. Patikrinkite, ar neužsikimšusi pjovimo juostoje esanti grandinės tepimo skylė. Išvalykite juostos griovelį. Jeigu juostos priekinėje dalyje yra žvaigždutė, sutepkite ją.
 5. Patikrinkite, ar tinkamai veikia pjovimo juostos ir grandinės tepimo funkcija.
 6. Patikrinkite pjūklo grandinę dėl matomų įtrūkimų kniedėse ir nareliuose, ar pjūklo grandinė nėra per stangri, o kniedės ir nareliai per daug susidėvėję. Jei reikia, pakeiskite.
 7. Pagaląskite grandinę, patikrinkite jos įtempimą ir nusidėvėjimą. Patikrinkite, ar nėra nusidėvėjusi grandinės varančioji žvaigždutė, jei reikia, pakeiskite.
 8. Išvalykite starterio dangtelyje esančias oro paėmimo angos groteles. Išvalykite oro filtrą.
 9. Patikrinkite, ar veržlės ir varžtai yra priveržti.
 10. Patikrinkite, ar tinkamai veikia sustabdymo (variklio išjungimo) jungiklis.
 11. Patikrinkite, ar nėra degalų nutekėjimo iš variklio, bakelio ar degalų žarnelių.
 12. Kartą per dieną tikrinkite aušinimo sistemą.

Svarbu! Prieš naudodami grandininį pjūklą atidžiai perskaitykite naudojimo ir saugos instrukcijas. Šiose instrukcijose, be apžiūros ir techninės priežiūros reikalavimų, nurodomi saugos įspėjimai, įrenginio saugos sistemos ir jų funkcijos, saugaus paleidimo ir kita informacija, kuri padės užtikrinti ilgesnį įrenginio eksploatavimo laiką.

Taip pat žr.:

Kassavaitinė grandininio pjūklo techninė priežiūra

Kasmėnesinė grandininio pjūklo techninė priežiūra

Protarpinė grandininio pjūklo techninė priežiūra

Ar šis straipsnis buvo naudingas?