Kaip sumaišyti dvitakčio variklio alyvą ir degalus, skirtus gyvatvorių žirklėms

ĮSPĖJIMAS. Arti degalų nerūkykite ir nestatykite karštų daiktų.

ĮSPĖJIMAS. Prieš pildami degalus visada išjunkite variklį.

ĮSPĖJIMAS. Išjunkite variklį ir, prieš pildami degalus, leiskite jam keletą minučių atvėsti.

ĮSPĖJIMAS. Degalus maišykite ir pilstykite lauke, toliau nuo liepsnos ar kibirkščių šaltinių.

ĮSPĖJIMAS. Pildami degalus iš lėto sukite degalų bako dangtelį, kad palaipsniui sumažėtų perteklinis slėgis.

ĮSPĖJIMAS. Supylę degalus, kruopščiai užsukite degalų bako dangtelį.

ĮSPĖJIMAS. Prieš užvesdami gaminį, jį visada patraukite toliau nuo degalų pildymo vietos ir degalų talpos.

Gyvatvorių žirklių degalų maišymo patarimai.

  1. Degalus ir alyvą visada maišykite švariame degalams skirtame bakelyje.
  2. Visada pirmiausia supilkite pusę numatomo naudoti degalų kiekio, tada supilkite visą reikalingą alyvos kiekį, gerai išmaišykite (suplakite) mišinį, o tada įpilkite likusią degalų dalį.
  3. Degalų mišinio neruoškite daugiau kaip vienam mėnesiui į priekį.
  4. Gerai išmaišykite degalų mišinį, prieš pildami jį į gaminio degalų baką.
  5. Maišykite tinkamus sudedamųjų dalių kiekius, kuriuos nurodo gamintojas.

Norėdami sužinoti tinkamą gaminio degalų mišinio sudedamųjų dalių santykį, žr. naudojimo instrukciją.

Degalų ir alyvos mišinys visada turi būti 2 % (50:1). Rekomenduojame naudoti „Husqvarna“ alyvos mišinius.

Ar šis straipsnis buvo naudingas?