Rider2024-02-11

Kaip pakeisti vejos pjovimo traktoriuko variklio alyvą

Kad vejos pjovimo traktoriukas veiktų optimaliai, turite kasmet keisti variklio alyvą. Geriausia tai padaryti prieš darbo sezonui prasidedant.

Kaip patikrinti variklio alyvos lygį

 1. Pastatykite gaminį ant lygios žemės ir sustabdykite variklį.
 2. Atidarykite variklio gaubtą.
 3. Atlaisvinkite lygio matuoklę ir ją ištraukite.
 4. Nuvalykite alyvą nuo alyvos lygio matuoklio.
 5. Įdėkite matuoklę atgal ir ją priveržkite.
 6. Atlaisvinkite ir ištraukite matuoklę bei patikrinkite alyvos lygį.
 7. Alyvos lygis turi būti tarp matuoklės žymų. Jei lygis yra šalia žymos ADD, papildykite alyvos iki žymos FULL.
 8. Alyvą pilkite pro angą, į kurią įstatoma matuoklė. Alyvą pilkite lėtai.
 9. Prieš paleisdami variklį, tinkamai priveržkite matuoklę. Paleiskite ir apie 30 sekundžių leiskite varikliui veikti tuščiąja eiga. Sustabdykite variklį. Palaukite 30 sekundžių ir dar kartą patikrinkite alyvos lygį.

PASTABA. Būtina naudoti jūsų vejos pjovimo traktoriukui rekomenduojamą variklio alyvą. Ji yra nurodyta naudojimo instrukcijoje. Nemaišykite dviejų skirtingų rūšių alyvos.

Kaip pakeisti variklio alyvą

Jei variklis šaltas, prieš išleisdami variklio alyvą 1–2 minutėms paleiskite variklį. Tokiu būdu variklio alyva sušils ir ją bus lengviau išleisti.

ĮSPĖJIMAS. Neleiskite varikliui veikti ilgiau nei 1–2 minutes prieš išleisdami variklio alyvą. Variklio alyva labai įkaista ir gali nudeginti. Prieš išleisdami variklio alyvą, leiskite varikliui atvėsti.

ĮSPĖJIMAS. Jei ant kūno patektų variklio alyvos, nuvalykite ją muilu ir vandeniu.

 1. Padėkite indą po alyvos išleidimo angos kaiščiu.
 2. Atidarykite ant išleidimo angos kaiščio esantį plastikinį dangtelį.
 3. Plastikinę žarną prijunkite prie alyvos išleidimo angos kaiščio galo, kad išvengtumėte taškymosi.
 4. Pasukite išleidimo angos kaištį prieš laikrodžio rodyklę ir ištraukite, kad jį atidarytumėte.
 5. Ištraukite alyvos lygio matuoklį.
 6. Išleiskite alyvą į indą.
 7. Įdėkite alyvos išleidimo angos kaištį.
 8. Įstumkite alyvos išleidimo angos kaištį ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad uždarytumėte.
 9. Išimkite plastikinę žarną ir vėl uždėkite dangtelį ant alyvos išleidimo angos kaiščio.
 10. Pasukite alyvos filtrą prieš laikrodžio rodyklę, kad jį nuimtumėte.
 11. Nauja alyva šiek tiek sutepkite naujo alyvos filtro guminį tarpiklį.
 12. Ranka sukite alyvos filtrą laikrodžio rodyklės kryptimi tol, kol guminis tarpiklis nebus vietoje, o tada pasukite dar pusę apsisukimo.
 13. Per alyvos lygio matuoklės angą lėtai įpilkite alyvos. Naudokite alyvą, kurios klampumas atitinka paveikslėlyje nurodytus temperatūros diapazonus.
  ĮSPĖJIMAS. Nemaišykite skirtingų rūšių alyvos.
 14. Užveskite variklį ir leiskite jam dirbti tuščiąja eiga 3 minutes.
 15. Išjunkite variklį ir įsitikinkite, kad nėra nuotėkio.
 16. Papildykite alyvos, kad kompensuotumėte naujajame alyvos filtre esančios alyvos kiekį.
Ar šis straipsnis buvo naudingas?